Vuorovaikutus

Työpajat

Tyrsky suunnittelee, järjestää ja fasilitoi työpajoja eri alojen asiantuntijoille ja sidosryhmille. Työpajojen tarkoituksena on koota yhteen asiantuntijoita ja tietoa, herätellä uusia ajatuksia sekä luoda dialogia ja verkostoitumismahdollisuuksia. Työpaja voi olla myös oiva tapa kerätä palautetta ja sitouttaa osanottajat uudistushankkeeseen.

Tyrskyn asiantuntijat ovat myös taitavia verkkotyöpajojen järjestämisessä ja fasilitoinnissa. Käytämme työpajoissa mm. Zoom-tapaamistyökalua ja Miro-alustaa yhteiskehittämisen tukena.

Viestintä

Lisäksi Tyrsky tarjoaa ilmasto- ja ympäristöteemoihin liittyviä viestinnän palveluita. Tärkeänä tavoitteena on edistää tutkitun tiedon saavutettavuutta. Tällöin tiedon pitää olla oikeassa muodossa ja helposti saavutettavissa niille, joiden toivotaan hyödyntävän tietoa. Teemme myös viestintään liittyviä arviointeja.

Sidosryhmäyhteistyö

Tyrsky tarjoaa asiakkailleen ilmasto- ja ympäristöteemoihin liittyvän sidosryhmäyhteistyön suunnittelua ja toteutusta. Sidosryhmätyön tavoitteena on kahdensuuntainen tiedonvaihto asiakkaiden ja sidosryhmien välillä. Lisäksi tavoitteena on, että kaikki osalliset saavat uutta tietoa.

Yleensä sidosryhmäyhteistyö liittyy jonkin hankkeen toteuttamiseen – tyypillisesti olemme myös mukana hankkeen asiantuntijatyössä. Sidosryhmäyhteistyön aluksi tunnistetaan aihepiiriin liittyvät sidosryhmät ja heidän roolinsa hankkeessa. Sidosryhmät voivat olla mukana tiiviissä yhteistyössä koko hankkeen ajan tai vain osallistua joihinkin tilaisuuksiin.

Hankkeiden tavoitteena voi olla myös yhteiskehittäminen tai tiedon yhteistuotanto. Tällöin sidosryhmät osallistuvat hankkeen kaikkiin vaiheisiin tavoitteiden määrittelystä alkaen. Tutkimuksen suuntaaminen tapahtuu vasta hankkeen alettua tai sidosryhmät ovat mukana jo suunnitteluvaiheessa.

Asiantuntijapuheenvuorot ja koulutukset

Tyrskyn asiantuntijat esiintyvät tilaisuuksissa ja kouluttavat ajankohtaisista ilmasto- ja ympäristöaiheista. Puheenvuoroja ja koulutuksia suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaan ja niiden pituus vaihtelee yksittäisistä luennoista päivän kestäviin tilaisuuksiin. Koulutukseen voidaan sisällyttää myös työpajaosuus, jossa aihetta syvennetään oman tekemisen kautta.

Esimerkkejä hankkeistamme
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting
SOMPA-hanke
tyrsky6
Itämeriyhteistyöllä ilmastokestävyyttä -hankkeen työpajojen järjestäminen
tyrsky16
Uudet ilmastosääntelyn keinot ja ilmastolain vahvistaminen (UUSILMA)
Tyrsky consulting
Kokonaisvaltaiseen valumavesien hallintaan liittyvän kansainvälisen työpajan fasilitointi
Tyrsky-Konsultointi | Tyrsky Consulting
Talanoa-vuoropuheluiden fasilitointi
Referenssit
 • Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen taakanjako:  Viestintä- ja vuorovaikutustyö. VNK tutkimuksia ja selvityksiä. 2022-2023. Loppuraportti.

 • Pohjoismainen vuoropuhelu vapaaehtoisesta päästökompensaatiosta. Pohjoismainen ilmasto- ja ilmatyöryhmä (NKL). Osana Perspectives Climate Researchin johtamaa konsortiota. 2021-2022. Loppuraportti.
 • Reilun muutoksen verkkokurssi. Opintokeskus visio. 2022
 • Kunnille suunnattu ravinteiden hallintaan liittyvän työpajan suunnittelu ja fasilitointi. Race for the Baltic. 2022.
 • Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvien kolmen englanninkielisen työpajan sarjan suunnittelu, fasilitointi ja raportointi. Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itämeriyhteistyöllä ilmastokestävyyttä – tulva- ja kuivuusriskien hallinta -hanke. 2021.
 • Keski-Suomen kuntalaisille, kunnille ja yrityksille suunnattujen ilmastoaiheisten työpajojen suunnittelu, fasilitointi ja raportointi. Keski-Suomen liitto, Maalaisjärkielämää-hanke. 2021.
 • Energiayhtiöiden strategioita koskevan verkkotilaisuuden moderointi englanniksi. Leave it in the Ground Initiative. 2020.
 • Kuntapäättäjille suunnatun Resurssiviisauden tiekarttaan (KARTE) kohti hiilineutraalia Kauniaista 2035 liittyvän työpajan suunnittelu, fasilitointi ja raportointi. Kauniaisten kaupunki. 2019.
 • Työpajojen fasilitointi ja raportointi Riistakonsernin strategiapäivillä, Luonnonvarakeskus. 2019.
 • Talanoa-vuoropuhelun vetäminen arktisessa ympäristöministerikokouksessa, ympäristöministeriö. 2018.
 • Eurocitiesin ympäristöfoorumin päivän vetäminen, Tampereen kaupunki. 2018.
 • Talanoa-vuoropuhelun pyöreän pöydän keskustelujen vetäminen, ympäristöministeriö. 2018.
 • Ravinteiden kierrätystä käsittelevän RAKI-Foorumin asiantuntijatyö: valmistelu ja raportointi, ympäristöministeriö. 2017.
 • Pioneers into Practice –asiantuntijavaihdon asiantuntijoiden valmennus ja valmennuksesta vastaaminen (Head Coach), Climate-KIC Knowledge and Innovation Community, Uudenmaan liitto. 2016.
 • Koulutuksia teemasta Kestävä yhdyskunta – kestävä rakentaminen, KIINKO. 2016
 • Luento Seinäjoen ammattikorkeakoulun vesitalouden erityisasiantuntijakoulutuksessa maatalouden vesiensuojelusta. 2015.
 • Pioneers into Practice -asiantuntijavaihdon asiantuntijoiden valmennus ja työpajojen fasilitointi, Climate-KIC -ohjelma, Uudenmaan liitto. 2015.
 • Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaan ohjelmaan liittyvän asiantuntijatyöpajan suunnittelu, vetäminen ja raportointi, ympäristöministeriö. 2015.
 • Kokonaisvaltaiseen valumavesien hallintaan liittyvän kansainvälisen työpajan suunnittelu, vetäminen ja raportointi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).  2015. Raportti työpajasta.
 • Useita koulutuksia vähähiilisyydestä aluekehitysohjelmissa ja hiilineutraalista Suomesta. Asiakkaita SYKLI, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kymenlaakson liitto sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.
 • Baltic Compact -hanke. Työpajan järjestäminen ja raportointi maatalouden vesitalouden hallinnasta ja vesiensuojelusta, MTT. 2014. Hankkeen raportti (englanniksi).
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Liittymällä listalle hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
Lue aiemmat uutiskirjeemme »

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Meeri Helminen
Toimitusjohtaja
puh +358 40 833 3383

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Tietosuojaseloste