Väliarvointi: Vesiensuojelun tehostamisohjelma tuonut merkittävää lisäarvoa vesiensuojeluun

Tyrsky ja MDI Public Oy toteuttivat ympäristöministeriön hallinnoiman vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2023) väliarvioinnin sen ohjelmakauden puolivälissä. Arvioinnissa tarkasteltiin tehostamisohjelman ja sen teemojen vaikutuksia sekä arvioitiin tavoitteiden toteutumista. Lisäksi arvioitiin ohjelman viestintä- ja vuorovaikutustyötä sekä kiinnitettiin huomiota mahdollisiin oheisvaikutuksiin, kuten muutoksiin eri toimijoiden välisissä suhteissa.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta maailman tehokkain vesiensuojelija. Ohjelma pyrkii kohdentamaan konkreettisia toimenpiteitä vesiensuojelun tilaa parantaviin toimiin. Muita läpileikkaavia tavoitteita ovat toimijoiden yhteistyön vahvistaminen sekä uusien toimintatapojen ja menetelmien käyttöönotto. Ohjelmaa toteutetaan rahoittamalla hankkeita kuudessa temaattisessa osakokonaisuudessa.

Arviointi osoittaa, että vesiensuojelun tehostamisohjelma on historiallisen suuri panostus vesiensuojeluun ja sen erityisansiona on konkreettisten toimenpiteiden rahoittaminen. Ohjelmalla on ollut merkittävää lisäarvoa ja teemojen valinta on onnistunutta. Lisäksi teemojen toimenpiteet ovat vesiensuojelun kannalta perustellusti valittuja, ja eri toimijat toivovat ohjelmalle jatkoa. Ohjelman vesiensuojelullista vaikuttavuutta on vielä vaikea arvioida, koska ohjelma on kesken ja monet hankkeet vasta konkretisoituvat.

Kehitettävää ohjelmasta löytyi mm. seurannan järjestämisestä, kohderyhmien tavoittamisesta sekä tutkimusteeman ja vesistökunnostusteeman toimenpiteiden kohdentamisesta. Lisäksi ohjelman viestinnän suunnittelua ja koordinointia voisi parantaa. Esimerkiksi ohjelman tuloksia ja tietoa toteutuneesta rahoituksesta teemoittain voisi koota selkeämmin tähän tarkoitukseen osoitetulle sivustolle.

Arvioinnissa tarkastellaan erikseen myös kutakin temaattista osakokonaisuutta ja annetaan niitä koskevia suosituksia.  Esimerkiksi maatalousteemassa yksi suositus on kokonaisvaltaisen aktivoivan neuvonnan tarjoaminen maatiloille maanparannusaineista ja muista hyvistä viljelykäytännöistä.

Tutustu arviointiraporttiin täällä!

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Liittymällä listalle hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
Lue aiemmat uutiskirjeemme »

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirjo Jantunen
Toimitusjohtaja
puh +358 44 276 7718

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Tietosuojaseloste