Tyrsky arvioi kestävyyttä Business Finlandin ohjelmissa

Tyrsky toteutti yhteistyössä kansainvälisen Technopolis Groupin kanssa Business Finlandille ohjelmien arvioinnin. Hankkeessa arvioitiin Business Finlandin edeltäjien – Tekesin ja Finpron – yhdeksän cleantech- ja biotalousohjelman tuloksia, relevanssia ja vaikutuksia. Työssä tarkasteltiin myös sitä, miten ohjelmat osaltaan liittyivät kansallisten strategioiden toteuttamiseen.

Tyrsky vastasi erityisesti dokumenttianalyysista, haastatteluista, tilastollisesta talousanalyysista ja kestävyysarvioinnista. Hanketta toteutti kansainvälinen tiimi, jossa oli mukana asiantuntijoita useasta Euroopan maasta ja Kanadasta.

Arvioinnissa todettiin, että Business Finlandin ohjelmilla on ollut toivottuja vaikutuksia suomalaisten ratkaisujen kehittämisessä ja viemisessä. Hyödynsaajat ovat olleet saamiinsa palveluihin ja tukeen monessa suhteessa tyytyväisiä. Kehitettävää tunnistettiin erityisesti ekologisen kestävyyden nivomisessa, ohjelmien hallinnoinnissa ja resurssoinnissa, palveluiden kohdentamisessa sekä vaikutusten seurannassa.

Arvioinnin tulokset löytyvät Business Finlandin julkaisemasta raportista, joka löytyy täältä.