Tasa-arvo ilmastokriisissä – Miten Suomi voi edistää tasa-arvoa kansainvälisessä illmastopolitiikassa?

Suomi vaikuttaa kansainvälisessä ilmastopolitiikassa monin tavoin, kuten osallistumalla ilmastoneuvotteluihin ja -aloitteisiin, myöntämällä kansainvälistä ilmastorahoitusta sekä harjoittamalla ilmastodiplomatiaa. Mutta miten Suomi voisi valjastaa nämä keinot edistämään tasa-arvoa kansainvälisessä ilmastopolitiikassa? Tätä kysymystä tarkastelee uusi Plan International Suomen tilaama selvitys, joka julkaistiin 16.9.2021.

 

Ilmasto on tasa-arvokysymys ja vastaavasti tasa-arvo on ilmastokysymys. Siksi tasa-arvonäkökulma pitäisi pystyä nivomaan yhä vahvemmin ilmastopolitiikkaan ja ilmastokysymykset puolestaan tasa-arvotyöhön. Tasa-arvo ja kansainvälinen ilmastopolitiikka ovat laajoja kokonaisuuksia, joiden yhteensovittamien ei aina ole yksinkertaista. Se on kuitenkin tärkeää, sillä ilmastokriisi vaikuttaa tasa-arvon toteutumiseen kaikkialla maailmassa.

Selvitys osoittaa, että Suomi on edistänyt tasa-arvoa kansainvälisessä ilmastopolitiikassaan, mutta työ vaatii lisää resursseja sekä suunnitelmallisuutta. Tasa-arvo Suomen kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on kuitenkin tähän mennessä painottunut lähinnä kehitysyhteistyöhön ja ilmastoneuvotteluihin, minkä lisäksi tasa-arvonäkökulmaa olisi tarpeen vahvistaa myös muussa ulkopolitiikassa.

Selvitys ehdottaa joukon suosituksia. Näihin kuuluvat esimerkiksi tasa-arvotietoisuuden lisääminen ilmastotyöhön, globaalin etelän naisneuvottelijoiden tukemisen jatkaminen sekä tasa-arvon edistäminen yhdessä muiden samanmielisten maiden kanssa. Tasa-arvotyö vaatii lisää järjestelmällisyyttä, mitä voitaisiin edistää esimerkiksi tasa-arvotiedon suunnitelmallisella keräämisellä ja määrittämällä mittarit työn seurannan tueksi. Rahoitusta ja muuta kansainvälistä tukea pitäisi kohdentaa tasa-arvoa edistävillä tavoilla. Yksi keskeisistä viesteistä on se, että Suomen pitää myös tasa-arvosyistä saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä ja pyrkiä ohjaamaan muita maita samaan suuntaan.

Raportti on luettavissa täällä.


Raportti julkaistiin torstaina 16.9. Plan International Suomen järjestämässä webinaarissa. Tyrskyn Oras Tynkkynen ja Anna Moring esittelivät raportin tulokset. Lisäksi tilaisuudessa puhuivat Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen, ilmastosuurlähettiläs Jan Wahlberg, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, Plan International Etiopian ohjelmajohtaja Yodit Mekuria, Planin lastenhallituksen jäsen Mimmi Jakola ja kansanedustaja ja Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

Tilaisuus oli osa Plan International Suomen tytöt kriiseissä -webinaarisarjaa.

Julkaisutilaisuuden tallenne on nähtävillä osoitteessa https://hubs.li/H0WYk-N0