Selvitys: Suomen tulee vahvistaa rooliaan kansainvälisissä ilmastoaloitteissa

Suomen tulee vahvistaa rooliaan kansainvälisissä ilmastoaloitteissa. Se onnistuu, mikäli aloitteisiin suhtaudutaan nykyistä suunnitelmallisemmin ja niitä myös arvioidaan säännöllisesti, todetaan ympäristöministeriön Tyrsky-Konsultoinnilta tilaamassa tuoreessa selvityksessä. Selvitys tarkastelee Suomen strategista asemointia kansainvälisten ilmastoaloitteiden kentässä ja tunnistaa tapoja, joilla Suomi voi tukea aloitteita ja Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa tehokkaammin.

YK:n ilmastokokous Bonnissa

YK:n ilmastokokous Bonnissa

Kansainväliset ilmastoaloitteet kokoavat toimijoita eri maista edistämään käytännön ilmastotoimia. Aloitteiden hallinnoinnille luotu kehikko, Ilmastotoimien maailmanlaajuinen toimintaohjelma (Global Climate Action, GCA) on nuori ja nopeasti kehittyvä kenttä, joten vakiintuneet toimintatavat ja strateginen ote puuttuvat. Esimerkiksi aloitteiden tavoitteiden asettelu ja niiden tulosten seuranta on usein puutteellista, vaikka tilanne vaikuttaakin kääntyneen parempaan suuntaan. Tunnettuja aloitteita, joissa Suomikin on mukana, ovat esimerkiksi puhtaan energian tutkimusta ja kehitystä tukeva Mission Innovation sekä Irti hiilestä -aloite eli Powering Past Coal Alliance, joka pyrkii kivihiilen nopeaan alasajoon.

Suomessa vastuu aloitteiden seurannasta ja yhteydenpidosta valtionhallinnossa on jakautunut ministeriöittäin. Selvityksen mukaan millään taholla ei vaikuta olevan kattavaa kokonaiskuvaa aloitteiden etenemisestä. Tietoa ei välttämättä saada leviämään riittävästi aloitteilta toimijoille Suomessa tai Suomesta aloitteille. Suomen tilanne ei kuitenkaan ole poikkeuksellinen, sillä muissa EU- ja Pohjoismaissa painitaan pitkälle samojen haasteiden kanssa.

Selvitys sisältää kymmenen suositusta, joiden toteuttaminen ei edellytä lainsäädännöllisiä muutoksia eikä pääosin myöskään lisärahoitusta. Suunnitelmallisuutta voi lisätä esimerkiksi panemalla erilaiset hankkeet tärkeysjärjestykseen, vetäytymällä heikosti etenevistä ja liittymällä lupaaviin aloitteisiin. Aloitteista saataisiin enemmän irti myös, jos niihin osallistettaisiin aktiivisemmin kuntia, yrityksiä ja järjestöjä. Samalla Suomi voisi hyötyä itse esimerkiksi kohentamalla kansainvälistä asemaansa ja saamalla näkyvyyttä alan vientiyrityksille.

”Ilmastoaloitteita tarvitaan aktivoimaan uusia toimijoita mukaan ja kirittämään meitä kaikkia kohti nopeampia päästövähennyksiä. Pidän tärkeänä, etteivät ilmastoaloitteet jää vain kertaluontoisen julistuksen tasolle, vaan johtavat konkreettisiin toimiin, joiden vaikuttavuutta myös seurataan säännöllisesti. Kannustan myös suomalaisia yrityksiä, kuntia ja järjestöjä liittymään mukaan aloitteisiin”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toteaa.

”Ilmastoaloitteiden merkitys kasvaa koko ajan. Tämä selvitys on tervetullut keskustelunavaus – se myös haastaa meidät toimimaan strategisemmin”, Suomen pääneuvottelija Outi Honkatukia sanoo.

Selvitys on ladattavissa osoitteessa https://tyrskyconsulting.fi/2018_ilmastoaloitteet_haltuun.pdf.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Taru Savolainen, ympäristöministeriö, p. 040 535 8622, etunimi.sukunimi@ym.fi

Pääneuvottelija Outi Honkatukia, ympäristöministeriö, p. 050 3411 758, etunimi.sukunimi@ym.fi

Oras Tynkkynen, Tyrsky-Konsultointi, p. 050 5121 584, etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Liittymällä listalle hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
Lue aiemmat uutiskirjeemme »

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirjo Jantunen
Toimitusjohtaja
puh +358 44 276 7718

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Tietosuojaseloste