REPAIRED -hankkeessa selvitetään tavaroiden korjauspalvelujen nykytilannetta sekä kehitetään ohjauskeinoja palvelujen saatavuuden edistämiseksi

Kuva: Dan Cristian Pădureț / Unsplash

Tavaroiden tuotanto- ja kulutustapamme, joka perustuu yhä uusien luonnonvarojen käyttöönottoon,  alati lisääntyvään kulutukseen ja tavaroiden käytöstä poistamiseen usein lyhyen käytön jälkeen, on osoittautunut ekologisesti kestämättömäksi. Lisäksi koronapandemia ja Ukrainan sota ovat osoittaneet raaka-aineiden ja uusien tuotteiden saatavuuden potentiaaliset ongelmat. Tavaroiden käyttöiän pidentäminen on yksi merkittävä keino kulutuksen aiheuttamien ympäristövaikutusten pienentämiseksi. 

Korjaamisesta, korjauttamisesta ja korjauspalveluista on kuitenkin tällä hetkellä saatavilla suhteellisen vähän tutkimustietoa Suomessa. Olemassa oleva tieto on hajanaista ja kokonaiskuva puuttuu korjauspalveluiden laajuudesta, kehityksestä ja kannattavuudesta eri tuoteryhmissä. Juuri alkanut REPAIRED -hanke vastaa tähän tietotarpeeseen rakentamalla olemassa olevan tiedon varaan, tunnistamalla tietoaukkoja ja keräämällä uutta aineistoa niiden täyttämiseksi.

Hankkeen päätavoitteena on selvittää tavaroiden korjaamisen ja korjauttamisen nykytilanne ja potentiaali Suomessa, mukaan lukien korjaamisen haasteet sekä mahdollisuudet edistää korjaamista.

Lisäksi hankkeessa

  • Tunnistetaan tavaroiden korjaamiseen ja korjauspalveluiden edistämiseen liittyviä edellytyksiä, esteitä, ajureita, mahdollisuuksia ja uusia liiketoimintamalleja 
  • Selvitetään nykyistä laajemmin tavaroiden korjauttamisen ympäristö-, työllisyys- ja talousvaikutuksia
  • Suositellaan ohjauskeinoja korjauspalveluiden saatavuuden ja houkuttelevuuden edistämiseksi.

Tyrsky koordinoi hanketta ja on päävastuussa vuorovaikutuksesta ja viestinnästä, tilannekuvan laatimisesta sekä ohjauskeinojen kehittämisestä. Hankekonsortiossa ovat mukana Helsingin yliopisto, joka on päävastuussa korjaamisen esteiden, mahdollisuuksien ja ajureiden selvittämisestä sekä Suomen ympäristökeskus, joka on päävastuussa korjauttamisen ympäristö-, työllisyys- ja talousvaikutusten tarkastelusta. REPAIRED -hanke on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa.

   

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Liittymällä listalle hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
Lue aiemmat uutiskirjeemme »

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Meeri Helminen
Toimitusjohtaja
puh +358 40 833 3383

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Tietosuojaseloste