Nettopositiivisuus on vastuullisen liiketoiminnan uusi taso

Nettopositiivisuus on kansainvälisesti nouseva liiketoiminnan trendi. Sen perusajatus on yksinkertainen: tehdä kokonaisuutena enemmän hyvää kuin pahaa.

Nettopositiivisen toiminnan vertauskuvana voidaan käyttää mehiläisiä. Mehiläiset hyödyntävät kukkien mettä omaksi edukseen. Samalla ne pölyttävät kasveja, mistä hyötyvät kokonaiset ekosysteemit. Nettopositiivinen yritys on yhteiskunnalle sitä, mitä mehiläiset ovat ekosysteemille.

Oras Tynkkynen ja Kati Berninger ovat ensimmäisinä maailmassa koonneet nettopositiivisen liiketoiminnan teorian ja käytännön yhteen oppaaseen: Nettopositiivisuus – Menestyvän ja vastuullisen liiketoiminnan uusi taso ilmestyi keskiviikkona 22.3.2017.

“Rohkaisevinta nettopositiivisuudessa on, että voimme ratkoa maailman
polttavia ongelmia tavoilla, jotka samalla parantavat yritysten kannattavuutta ja synnyttävät uutta liiketoimintaa”, sanovat Tynkkynen ja Berninger.

Kädenjälki on jalanjäljen vastakohta, myönteinen vaikutus

Nettopositiiviset yritykset tavoittelevat liiketoimintaa, jonka avulla ne tuottavat kokonaisuudessaan enemmän yhteiskunnallisia, ympäristö- ja taloushyötyjä kuin haittoja.

Nettopositiivisuutta voidaan havainnollistaa yrityksen jalan- ja kädenjälkenä. Jalanjäljellä on totuttu kuvaamaan toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisille. Kädenjälki on jalanjäljen vastakohta, myönteinen vaikutus. Nettopositiivisuuden tavoitteena on pienentää jalanjälki (haitat) mahdollisimman pieneksi ja kasvattaa kädenjälki (hyödyt) mahdollisimman suureksi.

Siinä missä jalanjälkeä ei koskaan voida tiputtaa täysin nollaan, kädenjälkeä voidaan kasvattaa periaatteessa rajattomasti. Voimme aina yrittää saada aikaan yhä enemmän hyötyjä. Nettopositiivisuuden ansiosta hyvän tekemisen tavoite muuttuu yrityksen kokoiseksi, mahdolliseksi ja konkreettiseksi.

Mitä nettopositiivinen liiketoiminta käytännössä tarkoittaa?

Yritysten työ yhteiskuntavastuun parissa on jo pitkään kantanut hedelmää. Nettopositiivisuus auttaa ottamaan seuraavan askeleen ja viemään vastuullisuuden uudelle tasolle.

Oras Tynkkysen ja Kati Berningerin kirja kertoo, mitä nettopositiivisuus on, mitä se käytännössä voi tarkoittaa, mihin sitä tarvitaan, miksi se kannattaa ja miten nettopositiivisuustyö yrityksessä aloitetaan. Teoksessa käydään läpi myös pulmatilanteita, joita nettopositiivisuutta tavoittelevat yritykset saattavat kohdata ja hahmotellaan yritysten käytännön kokemuksiin perustuen keinoja, joilla haasteisiin voidaan vastata. Nettopositiivisuuden hyötyjä liike-elämässä ja yhteiskunnassa tuodaan esille kotimaisten ja kansainvälisten yritysesimerkkien avulla.

Enää ei riitä vain estää lisätuhoja tai korjata; meidän pitää antaa takaisin enemmän kuin otamme. Nettopositiivisuus on työkalu, jolla yritykset voivat tavoitella yhteiskuntavastuun seuraavaa tasoa ja luoda uutta liiketoimintaa.

Oras Tynkkynen (YTM) on kestävyyden ja viestinnän ammattilainen. Hän on työskennellyt kestävän kehityksen parissa mm. valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana, Sitran vanhempana neuvonantajana ja kansanedustajana. Hän on myös kirjoittanut kaksi kirjaa: Vihreä on kasvun väri (2006) ja Pieni maailmanpelastusopas (2013). Tynkkynen on Tyrsky-Konsultointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Kati Berninger (MMM, Ph.D.) on ympäristöasiantuntija ja tietokirjailija, jolla on erityisasiantuntemusta ilmastonsuojelun, maatalouden ympäristöasioiden ja kestävän metsätalouden alalta. Hän on työskennellyt asiantuntijatehtävissä mm. kunnallisessa ympäristöhallinnossa, tutkijana ja konsulttina. Hänen kirjansa Hiilineutraali Suomi ilmestyi 2012. Berninger on Tyrsky-Konsultointi Oy:n tutkimusjohtaja.

Lisätiedot:

Oras Tynkkynen 050 512 1584, oras.tynkkynen@tyrskyconsulting.fi

Kati Berninger 040 879 8713, kati.berninger@tyrskyconsulting.fi

Kustantaja: Alma Talent Pro, www.pro.almatalent.fi

Kustannustoimittaja Hanna Virusmäki 040 342 4759, hanna.virusmaki@almamedia.fi

Sisältöpäällikkö Suvi Aalto 040 342 4745, suvi.aalto@almamedia.fi

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Liittymällä listalle hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
Lue aiemmat uutiskirjeemme »

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Meeri Helminen
Toimitusjohtaja
puh +358 40 833 3383

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Tietosuojaseloste