Luonnon monimuotoisuutta voidaan parantaa taloudellisin mekanismein

Luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut, kuten veden ja ilman puhdistus, ovat toimivien yhteiskuntien ja talouden elinehto. Luonnon monimuotoisuus kuitenkin heikkenee, joten sen pysäyttämiseksi tarvitaan kiireesti toimia. Myös taloudellisia kannustimia tarvitaan, jotta voidaan hillitä luonnon köyhtymistä ja tukea sen monimuotoisuutta. 

Tuoreessa Tyrskyn ja Pellervon taloustutkimus PTT:n toteuttamassa ja Sitran julkaisemassa selvityksessä on kartoitettu 17 esimerkkiä taloudellisista mekanismeista luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ympäri maailmaa. Esimerkit jakautuvat kolmeen pääryhmään mekanismien mukaan: saastuttaja maksaa -periaate, tuet ekosysteemipalveluiden vahvistamiseen ja yritysten vapaaehtoiset ratkaisut.

Esimerkiksi Iso-Britanniassa on otettu käyttöön saastuttaja maksaa -periaatteen mukainen luonnon monimuotoisuuden nettohyöty (biodiversity net gain) -lähestymistapa. Tällä uudella sääntelyllä pyritään lieventämään uusien kiinteistö- ja infrastruktuurihankkeiden aiheuttamia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja edistämään kestävää maanhoitoa. Saadakseen rakennusluvan hanketoimijoiden tulee osoittaa, kuinka he kompensoivat hankkeistaan johtuvan luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen joko rakennusalueellaan tai muualla, tarvittaessa käyttäen ns. biodiversiteettikreditittejä niin, että luonnon tila on parempi hankkeen jälkeen kuin lähtötilanteessa. 

Tuet ekosysteemipalveluiden vahvistamiseen ovat puolestaan toimijoille, kuten maanomistajille, maksettavia kannustimia, joilla ohjataan yleensä muuttamaan nykyistä toimintaa tai uusien toimien pariin. Yleensä tällaiset tuet ovat valtioiden vetämiä ja rahoittamia. Yritysten vapaaehtoisia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi erilaiset sertifikaatit, vapaaehtoinen maankäytön kompensointi ja arvoketjujen sisäiset kannusteet monimuotoisuutta tukeviin toimiin. 

Lue lisää selvityksestä!

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Liittymällä listalle hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
Lue aiemmat uutiskirjeemme »

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirjo Jantunen
Toimitusjohtaja
puh +358 44 276 7718

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Tietosuojaseloste