Korjauttamisen edistämiseksi tarvitaan ohjauskeinoja

Korjaamalla ja korjauttamalla voidaan pidentää tavaroiden käyttöikää sekä pienentää kulutuksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Tavaroiden korjaamisen toimiala Suomessa on kutenkin pieni, ja korjauspalveluita tarjoavat enimmäkseen mikroyritykset, joilla on rajalliset resurssit ja pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Tuoreessa selvityksessä tunnistettiin yhdeksi korjauspalveluiden tarjonnan kasvattamisen esteeksi yrittäjien rajalliset mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaansa, vaikka kysyntä kasvaisi.

Korjauspalveluille on kysyntää: selvityksen mukaan suurin osa kuluttajista on käytättänyt korjauspalveluita ja on halukkaita käyttämään niitä jatkossakin. Nekin, jotka eivät ole käyttäneet korjauspalveluita, voisivat olla valmiita käyttämään niitä. Tämä edellyttäisi kuitenkin hintaan, tarjontaan ja tietoon liittyvien esteiden poistamista.

Korjauttamisen lisäämisellä voidaan  myös saavuttaa ympäristö-, työllisyys- ja taloushyötyjä, vaikka ne ovatkin vähäisiä suhteessa kotitalouksien kulutuksen kokonaisvaikutuksiin. Korjautettavat tavarat ovat tuontituotteita, kun taas korjaaminen tapahtuu Suomessa.

Selvityksessä ehdotetaan korjausalan kehittämiseksi mm. seuraavia ohjauskeinoja:

  • Kehitetään koulutusjärjestelmää siten, että korjaamisen ammattilaisia on tarjolla
  • Tuetaan korjausyritysten verkoston perustamista. Verkostoon otettaisiin tuotemerkeistä riippumattomia yrityksiä, joiden pääasiallinen toimiala on korjaaminen
  • Otetaan käyttöön korjausseteli, jonka piiriin pääsevät yritykset, jotka täyttävät verkoston kriteerit.
  •  Viestitään korjauttamisesta.
  • Suunnataan TKI-tukea korjauspalvelukonseptien kehittämiseen.

Selvitys saatavilla täällä.

Tutustu myös ohjauskeinoehdotuksia kokoavaan politiikkasuosituspaperiin. 

Selvitys tavaroiden korjaamisen edistämisestä, potentiaalista ja saavutettavista eduista (REPAIRED) oli VN TEAS -hanke, jonka toteuttajina ovat Tyrsky Konsultointi, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Korjauspalveluiden nykytilan kartoittamisen lisäksi hankkeessa selvitettiin korjaamisen esteitä ja mahdollisuuksia, tarkasteltiin korjauttamisen ympäristö-, työllisyys- ja talousvaikutuksia sekä pohdittiin ohjauskeinosuosituksia korjauspalvelujen saatavuuden ja houkuttelevuuden edistämiseksi. 

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Liittymällä listalle hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
Lue aiemmat uutiskirjeemme »

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirjo Jantunen
Toimitusjohtaja
puh +358 44 276 7718

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Tietosuojaseloste