KATOT -hankkeen loppuraportti julkaistu

Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen taakanjako (KATOT) -hanke on tullut päätökseensä, ja hankkeen loppuraportti ”Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen keinoja”. on nyt julkaistu.  Lisäksi saatavilla on myös policy brief.

KATOT -hankkeessa oli tarkoituksena arvioida suurimmat sallitut kuormitusmäärät eli kuormituskatot kolmelle merialueelle rannikkovesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Hankkeessa tehdyn mallinnuksen mukaan hyvää tilaa ei voida saavuttaa seuraavien 30 vuoden aikana mittavillakaan toimenpiteillä johtuen muun muassa siitä, että ilmastonmuutos lisää ravinteiden huuhtoumaa maatalousmailta. Merien tilaa voidaan kuitenkin parantaa, mutta siihen tarvitaan aiempaa huomattavasti tiukempia typen ja fosforin kuormituskattoja eri merialueille. On myös huomioitava, että kuormituksen vähentämistoimia tarvitaan kaikilla toimialoilla.

Hankkeessa kehitettiin myös ohjauskeinosuosituksia. Hanke suosittelee mm.

  1.  maatalouden tukimuutoksia edistämään heikkotuottoisten peltojen siirtämistä muuhun käyttöön
  2. ravinnetietovarannon perustamista tukemaan lannoituksen enimmäisrajojen valvontaa ja vesiensuojelutoimien kohdentamista
  3.  sanktioita tai kannustimia tukemaan jatkuvapeitteisen metsänhoidon käyttöönottoa turvemailla
  4.  laajempaa lupavelvoitetta metsäojitukseen
  5. kalankasvatuksen kiertovesilaitosten toimintaedellytysten parantamista.

Lue lisää raporttia koskevasta tiedotteesta Tieto käyttöön -sivustolta! 

KATOT oli VNTEAS -hanke, joka käsitteli Suomesta Itämereen päätyvien ravinteiden merialuekohtaisia kuormituskattoja sekä vaihtoehtoja oikeudenmukaiseksi kuormitusvähennysten taakanjaoksi toimialojen välillä. Hanketta toteuttivat  Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus (Luke), Ilmatieteen laitos ja Tyrsky Konsultointi.

Tästä pääset KATOT -hankkeen nettisivuille

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Liittymällä listalle hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
Lue aiemmat uutiskirjeemme »

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirjo Jantunen
Toimitusjohtaja
puh +358 44 276 7718

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Tietosuojaseloste