Ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutuksia Suomen näkökulmasta tarkasteleva selvitys julki

Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus -hankkeen tuloksena syntynyt selvitys ”Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus: Uhat ja varautuminen kokonaisturvallisuuden toimintamallissa” on julkaistu. Selvitys tarjoaa ilmastoturvallisuuden jäsennyksen, jota voidaan käyttää tukena ilmastonmuutoksen yhteiskunnan vakautta ja turvallisuutta uhkaaviin vaikutuksiin varautuessa.

Tällä hetkellä Suomessa on käytössä kokonaisturvallisuuden malli, joka auttaa ilmastouhkiin varautumisessa. Hankkeen mukaan tätä mallia tulisi työstää vastaamaan tarkemmin myös ilmastoturvallisuuden uhkiin ja haasteisiin niin, että yksittäisten ilmastovaikutusten lisäksi pyrittäisiin tunnistamaan paremmin vaikutusketjuja ja yhteisvaikutuksia muiden ilmiöiden kanssa.

 

Ilmastoturvallisuus on julkaisussa jäsennetty suoriin, ketjuuntuviin ja siirtymävaikutuksiin, jotka ovat osin limittäisiä.

Suorilla vaikutuksilla tarkoitetaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia tai voimistamia luonnonilmiöitä ja niistä aiheutuvia vahinkoja ihmisille, infrastruktuurille ja ekosysteemeille. Ketjuuntuvilla vaikutuksilla viitataan ilmastotekijöihin, jotka yhdistyvät poliittisiin, taloudellisiin ja valtiorajat ylittäviin vaikutuksiin, kuten esimeriksi toimitusketjujen häiriintyminen. Siirtymävaikutukset ovat puolestaan ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimenpiteisiin liittyviä vaikutuksia, kuten vaikkapa maan sisäisen vastakkainasettelun kasvu eriarvoistavaksi koetun ilmastopolitiikan seurauksena.

Ilmastoturvallisuuden jäsennyksen lisäksi hankkeessa kehitettiin myös suosituksia. Suositusten mukaan esimerkiksi eri hallinnonalojen ja ilmastoturvallisuuden toimijoiden välistä vuoropuhelua tulisi vahvistaa ja uudistaa, ilmastoturvallisuuteen liittyvää kriisiosaamista tulisi vahvistaa ja ilmastouhkia tulisi seurata ja huomioida paremmin ennakoinnissa. Lisäksi jatkotutkimusta tarvittaisiin erityisesti ketjuuntuvien ja siirtymävaikutusten kohdalla.

 

Tyrskyn toteutti selvityksen yhteistyössä Ulkopoliittisen instituutin, Ilmatieteen laitoksen ja Security Analysis Oy:n kanssa. Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lue selvitys täältä.

 

 

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Liittymällä listalle hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
Lue aiemmat uutiskirjeemme »

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Meeri Helminen
Toimitusjohtaja
puh +358 40 833 3383

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Tietosuojaseloste