Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa -raportti: Sopeutumistoimia vauhditettava pysyvillä resursseilla ja osaamisen vahvistamisella

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on ollut viime vuosina kasvava teema Suomessa eri hallinnonaloilla. Juuri julkaistussa “Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa – nykytila ja kehitysnäkymät” -raportissa arvioidaan kansallisen sopeutumispolitiikan edistymistä sekä kartoitetaan toimenpiteitä sopeutumisen kehittämiseksi.

 

Raportin mukaan sopeutumistyötä on vahvistettava erityisesti alue- ja kuntatasolla, pysyviä resursseja sopeutumiseen liittyen on lisättävä ja osaamista eri sektoreilla vahvistettava. Lisäksi arviossa sopeutumistyön vahvistamiseksi suositellaan muun muassa aluetason sopeutumistoimien koordinoinnin selkiyttämistä, sopeutumistyölle osoitetun rahoituksen varmistamista eri rahoitusohjelmissa sekä sopeutumissisältöjen lisäämistä ammatti- ja korkeakoulutuksen koulutusohjelmiin keskeisille aloille. 

 

Tyrsky toteutti arviointiin selvityksen, jossa kartoitettiin sopeutumistyön resursseja ja arvioita tulevaisuuden resurssitarpeista valtakunnallisella ja alueellisella tasolla. Selvitystä varten haastateltiin ministeriöiden, maakuntien liittojen, ELY-keskusten sekä aluehallintoviranomaisten edustajia. Selvityksessä painopisteenä oli erityisesti sopeutumiseen liittyvät rahalliset ja henkilötyöresurssit, sekä arviot tulevaisuuden resurssitarpeille. Resurssiselvitykseen kuului myös EAKR- ja ESR -rakennerahoituksista sekä maaseuturahoituksesta saaneiden, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvien hankkeiden saaman rahoituksen selvittäminen. Lisäksi Tyrsky oli mukana toteuttamassa alueellisia ja valtakunnallisia työpajoja, joissa kartoitettiin sopeutumistyön nykytilaa ja mahdollisia kehitysnäkymiä. 

 

Lue lisää arvioinnin tuloksista raportista, jonka löydät täältä! 

 

Arviointi toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. KOKOSOPU -hanketta johti Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja siihen osallistui tutkijoita ja asiantuntijoita Helsingin yliopistosta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta (LUKE), Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) ja Tyrsky-Konsultointi Oy:sta. Hankkeessa järjestettiin useita työpajoja eri ryhmille ja toteutettiin kysely kunnille yhdessä Kuntaliiton kanssa.

 

Arvioinnin tuloksia hyödynnetään parhaillaan valmisteilla olevan kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (KISS2030) laatimisessa.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Liittymällä listalle hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
Lue aiemmat uutiskirjeemme »

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirjo Jantunen
Toimitusjohtaja
puh +358 44 276 7718

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Tietosuojaseloste