Tyrsky mukana Pohjoismaisessa vapaaehtoista päästökompensaatiota koskevassa dialogissa

Tyrsky consultingPohjoismaisen ministerineuvoston ilmasto- ja ilmatyöryhmän (NKL) sekä ympäristö- ja talousryhmän (NME) rahoittama Pohjoismainen dialogi vapaaehtoisesta päästökompensaatiosta (The Nordic Dialogue on Voluntary Compensation) on juuri käynnistynyt. Tyrsky on mukana fasilitoimassa dialogia yhteistyössä kolmen ilmastonmuutokseen erikoistuneen asiantuntijayrityksen kanssa, jotka ovat Perspectives Climate Group, Carbon Limits ja Swedish Environmental Research Institute (IVL).

Dialogin tarkoituksena on tuoda yhteen tärkeimmät pohjoismaiset sidosryhmät sekä luoda yhdessä yhtenäinen pohjoismainen lähestymistapa vapaaehtoiseen kasvihuonekaasupäästöjen kompensointiin. Dialogin tavoitteena on luoda yhdessä suosituksia ja toimintaehdotuksia pohjoismaisten, sekä Pariisin sopimuksen periaatteiden ja pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa yhteneväisten, päästökompensaatiokäytäntöjen kehittämiseksi. Dialogi pohjaa kansainvälisiin päästökompensaatioon liittyviin aloitteisiin täydentäen myös niitä.

Dialogin avulla on tarkoitus edistää läpinäkyvyyttä vapaaehtoisten päästökompensaatioiden käytössä sekä Pohjoismaissa että globaalisti. Dialogi edistää ja kasvattaa yleistä tietoisuutta ja ymmärrystä vapaaehtoisen kompensaation haasteista ja käsitteistä kartoittamalla olemassa olevia kansainvälisiä aloitteita ja ohjeita sekä kehittämällä asiasanaston avaintermeistä ja -käsitteistä.

Dialogin tausta on Helsingissä 2019 annetussa Pohjoismaiden hiilineutraalisuusjulistuksessa, jossa pohjoismaat sitoutuivat ”tehostamaan yhteistyötään – – kannustaakseen pohjoismaisia yrityksiä, sijoittajia, paikallishallintoa, kaupunkeja, organisaatioita ja kuluttajia tehostamaan toimintaansa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi”, mikä voi sisältää vapaaehtoista päästökompensaatiota pohjoismaisessa ja kansainvälisessä ilmastonmuutoksen hillitsemistyössä.

Dialogi alkaa avainhaasteiden kartoittamisella kaikille kiinnostuneille pohjoismaisille toimijoille avoinna olevan kyselyn kautta, joka on avoinna elokuun loppuun saakka. Kysely löytyy dialogin internetsivuilta osoitteesta www.nordicdialogue.com.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Meeri Helminen
Toimitusjohtaja
puh +358 40 833 3383

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Henkilötietoseloste