Väliarvointi: Vesiensuojelun tehostamisohjelma tuonut merkittävää lisäarvoa vesiensuojeluun

Tyrsky ja MDI Public Oy toteuttivat ympäristöministeriön hallinnoiman vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2023) väliarvioinnin sen ohjelmakauden puolivälissä. Arvioinnissa tarkasteltiin tehostamisohjelman ja sen teemojen vaikutuksia sekä arvioitiin tavoitteiden toteutumista. Lisäksi arvioitiin ohjelman viestintä- ja vuorovaikutustyötä sekä kiinnitettiin huomiota mahdollisiin oheisvaikutuksiin, kuten muutoksiin eri toimijoiden välisissä suhteissa. Vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta maailman tehokkain vesiensuojelija. Ohjelma pyrkii kohdentamaan…

Lue lisää