Pohjoismaista yhteistyötä ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi

Pohjoismaat (Tanska, Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi) tavoittelevat kaikki ilmastoneutraaliuden saavuttamista ennen vuotta 2050, mutta tämä tavoite on vaikea saavuttaa nykyisen vihreän siirtymisen tahdissa Pohjoismaissa. Tämä on yksi “Nordic Stocktake and Visions – Pathways to Climate Neutrality”  -hankkeen keskeisistä johtopäätöksistä. Hankkessa työskenteli pohjoismainen konsortio, joka koostui organisaatioista CONCITO, CICERO, IVL Svenska miljöinstitutet, Islannin yliopisto, Reykjavikin…

Lue lisää

Tyrsky mukana Pohjoismaisessa vapaaehtoista päästökompensaatiota koskevassa dialogissa

Pohjoismaisen ministerineuvoston ilmasto- ja ilmatyöryhmän (NKL) sekä ympäristö- ja talousryhmän (NME) rahoittama Pohjoismainen dialogi vapaaehtoisesta päästökompensaatiosta (The Nordic Dialogue on Voluntary Compensation) on juuri käynnistynyt. Tyrsky on mukana fasilitoimassa dialogia yhteistyössä kolmen ilmastonmuutokseen erikoistuneen asiantuntijayrityksen kanssa, jotka ovat Perspectives Climate Group, Carbon Limits ja Swedish Environmental Research Institute (IVL). Dialogin tarkoituksena on tuoda yhteen tärkeimmät pohjoismaiset…

Lue lisää