Pohjoismaista yhteistyötä ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi

Pohjoismaat (Tanska, Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi) tavoittelevat kaikki ilmastoneutraaliuden saavuttamista ennen vuotta 2050, mutta tämä tavoite on vaikea saavuttaa nykyisen vihreän siirtymisen tahdissa Pohjoismaissa. Tämä on yksi “Nordic Stocktake and Visions – Pathways to Climate Neutrality”  -hankkeen keskeisistä johtopäätöksistä. Hankkessa työskenteli pohjoismainen konsortio, joka koostui organisaatioista CONCITO, CICERO, IVL Svenska miljöinstitutet, Islannin yliopisto, Reykjavikin…

Lue lisää

BLOGI: Ravinnekuormituksen vähentämisen keinoja eri toimialoilla

Jotta Suomen rannikkovesien hyvä tila toteutuisi, tarvitaan suuria ravinnekuormituksen vähenemiä. Vähennystoimia tarvitaan mm. maatalouden, metsätalouden ja kalankasvatuksen toimialoilla, joista kullakin on omat erityispiirteensä. Menetelmien käyttöönottoa tukemaan tarvitaan kullekin toimialalle suunniteltuja tehokkaita ohjauskeinoja. Lisäksi olisi tarpeen tutkia ravinnepäästökaupan toimivuutta. KATOT-hanke järjesti sidosryhmille 21.3.2023 webinaarin, johon osallistui yhteensä 55 henkilöä. Tilaisuudessa keskusteltiin ravinnekuormituksen vähentämisestä erityisesti kolmella hankkeen…

Lue lisää