Korjauttamisen edistämiseksi tarvitaan ohjauskeinoja

Korjaamalla ja korjauttamalla voidaan pidentää tavaroiden käyttöikää sekä pienentää kulutuksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Tavaroiden korjaamisen toimiala Suomessa on kutenkin pieni, ja korjauspalveluita tarjoavat enimmäkseen mikroyritykset, joilla on rajalliset resurssit ja pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Tuoreessa selvityksessä tunnistettiin yhdeksi korjauspalveluiden tarjonnan kasvattamisen esteeksi yrittäjien rajalliset mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaansa, vaikka kysyntä kasvaisi. Korjauspalveluille on kysyntää: selvityksen mukaan suurin osa…

Lue lisää

REPAIRED -hankkeessa selvitetään tavaroiden korjauspalvelujen nykytilannetta sekä kehitetään ohjauskeinoja palvelujen saatavuuden edistämiseksi

Tavaroiden tuotanto- ja kulutustapamme, joka perustuu yhä uusien luonnonvarojen käyttöönottoon,  alati lisääntyvään kulutukseen ja tavaroiden käytöstä poistamiseen usein lyhyen käytön jälkeen, on osoittautunut ekologisesti kestämättömäksi. Lisäksi koronapandemia ja Ukrainan sota ovat osoittaneet raaka-aineiden ja uusien tuotteiden saatavuuden potentiaaliset ongelmat. Tavaroiden käyttöiän pidentäminen on yksi merkittävä keino kulutuksen aiheuttamien ympäristövaikutusten pienentämiseksi.  Korjaamisesta, korjauttamisesta ja korjauspalveluista on…

Lue lisää