Pohjoismaista yhteistyötä ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi

Pohjoismaat (Tanska, Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi) tavoittelevat kaikki ilmastoneutraaliuden saavuttamista ennen vuotta 2050, mutta tämä tavoite on vaikea saavuttaa nykyisen vihreän siirtymisen tahdissa Pohjoismaissa. Tämä on yksi “Nordic Stocktake and Visions – Pathways to Climate Neutrality”  -hankkeen keskeisistä johtopäätöksistä. Hankkessa työskenteli pohjoismainen konsortio, joka koostui organisaatioista CONCITO, CICERO, IVL Svenska miljöinstitutet, Islannin yliopisto, Reykjavikin…

Lue lisää