Skip to content

Selvitykset ja tutkimukset

Yhtenä palvelumuotona ovat selvitykset eri aiheista eli tiedon etsiminen ja tiivistäminen sekä sen esittäminen ymmärrettävästi. Tyrskyn asiantuntijat hallitsevat tiedonhaun menetelmät oli kyseessä sitten kirjallisuuskatsaus, haastattelut tai kyselyt. Palveluvalikoimaan kuuluvat myös kansainväliset selvitykset, joissa etsitään vertailutietoja tai kiinnostavia esimerkkejä eri maista. Monipuolinen kielitaito ja kattavat eurooppalaiset verkostot auttavat tässä työssä.

Ole yhteydessä!

Esimerkkejä hankkeistamme
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting
Ilmastoaloitteet haltuun
Jäteveden sisältämän fosforin talteenotto ja kierrättäminen
Jäteveden sisältämän fosforin talteenotto ja kierrättäminen
Selvitys Suomessa tehtyjen puhdistamolietetutkimusten tuloksista
Selvitys Suomessa tehtyjen puhdistamolietetutkimusten tuloksista
Selvitys maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelystä
Selvitys maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelystä
Itämeren alueen biokaasuntuotannon riskinarviointi
Itämeren alueen biokaasuntuotannon riskinarviointi
Referenssit
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirkko Kasanen
Toimitusjohtaja
puh +358 400 413 008

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Henkilötietoseloste

Scroll To Top