Selvitys Suomessa tehtyjen puhdistamolietetutkimusten tuloksista. Ympäristöministeriö. 2018.

tyrsky8

Puhdistamolietettä voidaan hyödyntää maatalouden kierrätettyjen ravinteiden lähteenä. Tyrsky tarkasteli jo päättyneitä sekä käynnissä olevia tutkimusprojekteja ja laati yhteenvetoraportin hankkeiden tuloksista. Selvityksessä tunnistettiin uusia tutkimustarpeita ja muodostettiin suosituksia ohjauskeinoista. Ympäristöministeriö hyödyntää raporttia päättäessään mihin aiheisiin rahoitusta kohdennetaan ravinteiden kierrätyksen edistämistä koskevassa ohjelmassa.

Asiakas

Ympäristöministeriö

Raportti

Katso kaikki hanke-esimerkit

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirkko Kasanen
Toimitusjohtaja
puh +358 400 413 008

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Henkilötietoseloste