Selvitys maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkeistä ulkomailta, Järki-hanke BSAG. 2014.

Tyrsky konsultointi Tyrsky Consulting

Baltic Sea Action Groupin Järki-hankkeiden tavoitteena on parantaa maatalouden vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta samalla varmistaen turvallisen, kestävän ja kannattavan ruoantuotannon. Tyrsky laati selvityksen, johon koottiin kansainvälisiä esimerkkejä maatalouden vesiensuojelusta sekä ravinteiden ja lannan hallinnasta ja käsittelystä. Selvitys tarjosi arvokasta tietoa lukuisille suomalaisille maatalousalan toimijoille sekä ideoita suomalaisen maatalouden ympäristötukiohjelman kehittämistä varten.

Asiakas

Baltic Sea Action Group

Raportti

Katso kaikki hanke-esimerkit

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirkko Kasanen
Toimitusjohtaja
puh +358 400 413 008

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Henkilötietoseloste