Pioneers into Practice –ohjelman hallinnointi Uudellamaalla 2017–2019 sekä liiketoimintamallien kehittäminen toiminnan jatkoa varten vuonna 2017, Climate-KIC Knowledge and Innovation Community, Uudenmaan liitto. 2017–2019.

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Ilmastokriisin ratkaisemiseksi tarvitaan monialaista yhteistyötä, jossa yritysten, julkishallinnon ja tutkimuslaitosten parhaat voimat toimivat yhdessä. Climate-KIC on Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin rahoittama aloite, jonka tavoitteena on vauhdittaa murrosta hiilineutraaliin talouteen osaamisverkostojen ja ristiinpölytyksen avulla. Pioneers into Practice -ohjelma antaa asiantuntijoille mahdollisuuden saada koulutusta systeemisistä innovaatioista ja tehdä työjakson 4-6 viikon ajan ulkomaisessa organisaatiossa. Suomalaiset organisaatiot voivat kouluttaa asiantuntijoitaan ja vastaanottaa ulkomaisia asiantuntijoita. Tyrsky on toiminut Pioneers into Practice -ohjelman Suomen koordinaattorina vuosina 2017, 2018 ja 2019 yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa ja tehnyt vaihdon mahdolliseksi. Fasilitointiin erikoistunut yritys Akordi on toiminut kanssamme yhteistyössä vetämällä ohjelmaan kuuluvat työpajat.

Asiakas

Uudenmaan liitto

Katso kaikki hanke-esimerkit

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirkko Kasanen
Toimitusjohtaja
puh +358 400 413 008

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Henkilötietoseloste