Kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman 2022 väliarviointi, sidosryhmänäkemysten ulkopuolinen arviointi

Tyrsky-Konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky toteutti Kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman 2022 väliarviointia varten sidosryhmänäkemysten ulkopuolisen arvioinnin yhdessä Akordi Oy:n kanssa. Koko sidosryhmäraportti julkaistiin itse väliarvioinnin raportin liitteenä ja sen tuloksia käytettiin arvioinnin osana. Eri sektoreita edustavien sidosryhmien näkemyksiä sopeutumisesta ja sen etenemisestä kerättiin valtakunnallisella kyselyllä ja alueellisissa sidosryhmätyöpajoissa.

Arvioinnin tuloksena syntyi viisi suositusta toiminnan kehittämiseksi:

  1. Ilmastovaikutuksia ja niihin sopeutumista tulee tarkastella eri toimialojen ja alueiden kannalta
  2. Tiedottamisessa huomiota tarvitaan toimialoihin ja asioihin, joissa nykytilanne on muita heikompi
  3. Tietoa pitää paketoida ja viestiä käyttäjille käyttökelpoisessa muodossa
  4. Tarvitaan alueellisia ja toimialakohtaisia työkalujakuten sopeutumissuunnitelmia tai -paneeleja
  5. Vuoropuhelua kaivataan toimialojen ja alueiden välilläesimerkiksi valtakunnallisissa foorumeissa

Sidosryhmänäkemysten kartoituksen tuloksia hyödynnetään valtakunnallista ilmastonmuutokseen sopeutumisen koordinaatiotyössä. Lisäksi tilaisuudet ja kysely aktivoivat eri sidosryhmiä ja alueita miettimään sopeutumisasioita ja sitä, miten työtä voisi viedä eteenpäin.

Asiakas

Maa- ja metsätalousministeriö

Katso kaikki hanke-esimerkit

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Liittymällä listalle hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
Lue aiemmat uutiskirjeemme »

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Meeri Helminen
Toimitusjohtaja
puh +358 40 833 3383

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Tietosuojaseloste