Jäteveden sisältämän fosforin talteenotto ja kierrättäminen: Taloudelliset ja lainsäädännölliset ohjauskeinot eri maissa ja niiden soveltuminen Suomeen. VNK tutkimuksia ja selvityksiä. 2017.

tyrsky17

Fosfori on tärkeä maatalouden ravinne, jota voidaan kierrättää jätevesistä. Kierrättämisen tiellä on kuitenkin monenlaisia esteitä. Tyrsky arvioi Euroopassa käytössä olevia ohjauskeinoja, joilla edistetään ravinteiden kierrätystä, analysoi niiden soveltuvuutta Suomeen sekä laati ehdotuksen Suomessa sovellettavista ohjauskeinoista. Lisäksi olimme vastuussa hankkeen sidosryhmäyhteistyöstä ja tiedotuksesta. Selvitys vahvisti fosforin kierrätyksen kansallista tietopohjaa päätöksentekijöitä varten.

Asiakas

Valtioneuvoston kanslia

Raportti

Katso kaikki hanke-esimerkit

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirkko Kasanen
Toimitusjohtaja
puh +358 400 413 008

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Henkilötietoseloste