Yhteenveto Itämeren alueen biokaasuntuotannon riskinarvioinnista ravinteiden hallinnan näkökulmasta. John Nurmisen Säätiö. 2017.

Tyrsky-Konsultointi | Tyrsky Consulting

Biokaasu on uusiutuva energianlähde, minkä takia biokaasulaitoksia rakennetaan lisää ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Biokaasulaitokset ovat kuitenkin johtaneet rehevöitymistä aiheuttavien ravinteiden huomattavaan lisääntymiseen Itämeren alueen vesistöissä.

Tyrsky keräsi yhteen riskinarvioinnin tulokset maaraporteista ja laati tiivistelmän Policy Briefiin, joka sisältää biokaasulaitosten käsittelyjäännöksen käsittelymenetelmät, lainsäädännölliset puitteet, riskit, kiertotalouden ratkaisusuosituksia sekä parannuksia, joita tarvitaan biokaasulaitosten ympäristövaikutusten arviointiin ja lupakäytäntöihin. John Nurmisen säätiö suunnittelee hanketta havaittujen riskien vähentämiseksi Itämeren alueella.

Asiakas

John Nurmisen Säätiö

Raportti

Katso kaikki hanke-esimerkit

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirkko Kasanen
Toimitusjohtaja
puh +358 400 413 008

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Henkilötietoseloste