Business Finlandin cleantech- ja biotalousohjelmien arviointi

Tyrsky-Konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky toteutti yhteistyössä Technopolis Groupin kanssa Business Finlandille ohjelmien arvioinnin. Hankkeessa arvioitiin Business Finlandin ja sen edeltäjien – Tekesin ja Finpron – yhdeksän cleantech- ja biotalousohjelman tuloksia, relevanssia ja vaikutuksia. Työssä tarkasteltiin myös sitä, miten ohjelmat osaltaan liittyivät kansallisten strategioiden toteuttamiseen. Tyrsky vastasi erityisesti dokumenttianalyysista, haastatteluista, tilastollisesta talousanalyysista ja kestävyysarvioinnista. 

Arvioinnissa todettiin, että Business Finlandin ohjelmilla on ollut toivottuja vaikutuksia suomalaisten ratkaisujen kehittämisessä ja viemisessä. Hyödynsaajat ovat olleet saamiinsa palveluihin ja tukeen monessa suhteessa tyytyväisiä. Kehitettävää tunnistettiin erityisesti ekologisen kestävyyden nivomisessa, ohjelmien hallinnoinnissa ja resurssoinnissa, palveluiden kohdentamisessa sekä vaikutusten seurannassa. Näiden kehityskohteiden perusteella muodostettiin toimenpide-ehdotuksia, esimerkiksi että ohjelmien suunnitteluun tulisi sisällyttää keskeisten kestävyysriskien arviointia sekä tapoja hillitä näitä riskejä, samoin kuin ohjelmiin valittavia tahoja ja toimintoja valittaessa tulisi soveltaa selkeää ja läpinäkyvää kestävyyskriteeristöä, jossa huomioitaisiin myös toimintojen ja tahojen positiiviset kestävyysvaikutukset. 

Arviointi tarjosi arvokasta tietoa ja suosituksia Business Finlandin kehittämisen ja uusien ohjelmien suunnittelun tueksi. 

Asiakas

Business Finland

Raportti

Katso kaikki hanke-esimerkit

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Liittymällä listalle hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
Lue aiemmat uutiskirjeemme »

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Meeri Helminen
Toimitusjohtaja
puh +358 40 833 3383

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Tietosuojaseloste