Pioneers into Practice

Pioneers into Practice: asiantuntijavaihto vähähiilisen yhteisön rakentajana


Seuraamme koronatilanteen kehittymistä ja otamme sen huomioon ohjelman toteutuksessa. Haluamme varmistaa, että ohjelma on turvallinen kaikille siihen osallistuville, minkä takia on mahdollista, että ohjelman päivämääriin ja toteutustapaan tulee muutoksia.


Ilmastonmuutos vaatii uudenlaisia ratkaisuja ja uudenlaista ajattelua. Pioneers into Practice –ohjelma (PiP) tarjoaa asiantuntijoille mahdollisuuden koulutukseen ja työjaksoon ulkomaisessa organisaatiossa. Suomalaiset organisaatiot saavat mahdollisuuden kouluttaa omia asiantuntijoitaan ja ottaa vastaan ulkomaisia asiantuntijoita. Ohjelmassa tärkeitä ovat uudenlaiset ratkaisut ja murrosajattelu sekä eri alojen asiantuntijoiden ja eri sektoreiden törmäyttäminen.

Pioneers into Practice –ohjelma on osa euroopanlaajuista Climate-KICiä (http://www.climate-kic.org), jonka tarkoituksena on luoda innovaatioita, liiketoimintaa ja uusia käytäntöjä vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseksi.

Mukana on 19 maata. Ohjelman rakenne ja sisältö on samankaltainen kaikissa maissa. Voit hakea pioneeriksi tai vastaanottavaksi organisaatioksi ohjelman sivuilla osoitteessa https://pioneers.climate-kic.org . Haku on käynnissä nyt ja päättyy 23.4.2020!

Lähtisinkö asiantuntijavaihtoon?

Pioneerina sinun on mahdollisuus oppia murrosajattelusta ja systeemisistä innovaatioista. Tapaat muita ilmastoasioista innostuneita ihmisiä ja laajennat omaa ajatteluasi. Parannat ammatillista osaamistasi ja rakennat uusia verkostoja.

Ohjelma sisältää seuraavat osat, joihin sinun pitää sitoutua:

- Verkkokurssi ennen aloitustyöpajaa
- Aloitustyöpaja 13.–15.5.2020
- Lopputyöpaja 17.–18.11.2020
- Ryhmätyö joustavasti touko-marraskuussa
- 4–6 viikon pituinen työjakso ulkomaisessa organisaatiossa syys-lokakuussa

Ohjelma on luonteeltaan asiantuntijavaihto eli minimivaatimuksena on korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta ja kaksi vuotta työkokemusta ilmastonmuutokseen tai kestävyyteen liittyen.

Saat ulkomaan työjakson ajaksi 2000 € suuruisen stipendin matka- ja oleskelukulujen kattamiseksi. On suositeltavaa, että työnantajasi maksaa sekä koulutuksen että työjakson aikana palkkaa.

Lähettäisinkö työntekijän asiantuntijavaihtoon?

Asiantuntijavaihdossa työntekijänne saa koulutusta murrosajattelusta ja systeemisistä innovaatioista sekä laajentaa omaa osaamistaan. Lähtevänä pioneerina hän osallistuu tiettyihin koulutuksiin ja 4–6 viikon ulkomaiseen työjaksoon (ks. edellä).

Hän voi toteuttaa projektin, joka hyödyttää teidän organisaatiotanne ja saada siihen sparrausta ryhmätyöstä. Hän voi rakentaa uusia verkostoja Suomessa ja Euroopassa. Halutessanne voitte sopia pidemmästä oleskelusta kohdemaassa ja esimerkiksi rakentaa sinne uutta liiketoimintaa.

Ottaisimmeko vastaan kansainvälisen asiantuntijan?

Kansainvälinen asiantuntija tuo organisaatioonne uutta ajattelua ja osaamista. Hän työskentelee määrittelemässänne projektissa 4–6 viikon ajan syys-lokakuussa. Lisäksi teillä on mahdollisuus laajentaa verkostojanne Suomessa ja Euroopassa. Kansainvälinen pioneeri osallistuu heille järjestettävään ohjelmaan, joka sisältää mm. vierailuja ja ekskursioita. Teillä on mahdollisuus kutsua pioneereja ja vastaanottavia organisaatioita tutustumaan toimintaanne tai osallistua verkostoitumistilaisuuksiin.

 

Kokemuksia isäntänä ja pioneerina toimimisesta.

Kimmo Rönkä toimi Isäntänä pioneereille Setelmenttiasunto Oy:ssä vuosina 2014–2017. Lue pioneerien työtehtävistä ja Kimmon kokemuksista tästä.

Johanna Kohvakka oli pioneerina ministeriössä Kyproksella. Lue Johannan kokemuksista tästä.

Cássia Ayres tuli Suomeen pioneeriksi Posintraan. Lue Cássian antoisasta kokemuksesta tästä.


Ota yhteyttä:

Maria Tiusanen
maria.tiusanen@tyrskyconsulting.fi
0504965355

Kati Berninger
kati.berninger@tyrskyconsulting.fi
040 879 8713

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirkko Kasanen
Toimitusjohtaja
puh +358 400 413 008

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Henkilötietoseloste