Pioneers into Practice

Pioneers into Practice -ohjelma vähähiilisen yhteisön rakentajana


Seuraamme koronatilanteen kehittymistä ja otamme sen huomioon ohjelman toteutuksessa. Haluamme varmistaa, että ohjelma on turvallinen kaikille siihen osallistuville, minkä takia on mahdollista, että ohjelman päivämääriin ja toteutustapaan tulee muutoksia.


Ilmastonmuutos vaatii uudenlaisia ratkaisuja ja uudenlaista ajattelua. Pioneers into Practice -ohjelma tarjoaa asiantuntijoille väylän kouluttautua ilmastonmuutoksesta ja murrosajattelusta sekä mahdollisuuden työjaksoon ulkomaisessa organisaatiossa. Suomalaiset organisaatiot puolestaan voivat ottaa vastaan asiantuntijoita työskentelemään kestävyyteen tai ilmastoon liittyvässä projektissa.

Ohjelmassa tärkeitä ovat uudenlaiset ratkaisut ja murrosajattelu sekä eri alojen asiantuntijoiden ja sektoreiden törmäyttäminen. Pioneers into Practice –ohjelma on osa euroopanlaajuista Climate-KICiä, jonka tarkoituksena on luoda innovaatioita, liiketoimintaa ja uusia käytäntöjä vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseksi.

Mukana ohjelmassa on 19 EU-maata. Ohjelma on osallistujille maksuton, ja on erinomainen tapa syventää osaamista kestävyyskysymyksistä sekä saada uutta ajattelua organisaatioon.

 

Hae pioneeriksi 1.6. tai vastaanottavaksi organisaatioksi 16.6. mennessä ohjelman sivuilla.

 

Haluatko syventää osaamistasi ilmasto- ja kestävyyskysymyksistä?

Ohjelmassa syvennytään kestävyyskysymyksiin monella tavalla: Keväällä ja syksyllä järjestettävissä työpajoissa keskitytään muun muassa systeemiajatteluun, kestävyysmurrokseen ja ilmastonmuutokseen. Kesän ja syksyn aikana työskennellään konkreettisen kestävyyshaasteen parissa monialaisen ryhmän kanssa, minkä lisäksi 4–6 viikon työjakso syys-lokakuussa suomalaisessa tai eurooppalaisessa organisaatiossa mahdollistaa ohjelman aikana opitun teorian siirtämisen käytäntöön. Ohjelman kautta tutustuu muihin ilmastoasioista innostuneisiin ja niiden parissa työskenteleviin ihmisiin.

Ohjelma sisältää seuraavat osat, joihin sinun pitää sitoutua:

- Verkkokurssi ennen aloitustyöpajaa
- Aloitustyöpaja, järjestetään etätyöpajana kesäkuussa viikolla 24
- Lopputyöpaja, 16.–17.11.2020
- Ryhmätyö joustavasti touko-marraskuussa
- 4–6 viikon pituinen työjakso ulko- tai kotimaisessa organisaatiossa syys-lokakuussa

Työjakso toteutetaan mahdollisuuksien mukaan toisessa EU-maassa, mutta jos matkustaminen ei vielä syksyllä ole koronapandemian takia turvallista, niin jakson järjestäminen myös etänä on mahdollista.

Osallistumisen minimivaatimuksena on korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta ja kaksi vuotta työ- tai vapaaehtoiskokemusta ilmastonmuutokseen tai kestävyyteen liittyen.

Ulkomaan työjakson ajaksi on mahdollista saada stipendi kattamaan osaa matka- ja oleskelukuluista. Ulkomailla suoritettavan työjakson stipendi on korkeintaan 1500 €. Jos työjakson suorittaa etänä tai ei ollenkaan, on stipendi korkeintaan 500 €. On suositeltavaa, että mahdollinen työnantajasi maksaa sekä koulutuksen että työjakson aikana palkkaa.


Kannattaisiko työntekijäni osallistua ohjelmaan?

Pioneers into Practice -ohjelmassa työntekijä saa koulutusta murrosajattelusta ja systeemisistä innovaatioista sekä laajentaa osaamistaan ilmasto- ja kestävyyskysymyksistä. Pioneerina hän osallistuu tiettyihin koulutuksiin ja 4–6 viikon ulko- tai kotimaiseen työjaksoon (ks. edellä).

Hän voi toteuttaa projektin, joka hyödyttää teidän organisaatiotanne ja saada siihen sparrausta ryhmätyöstä. Ohjelman aikana on myös mahdollista rakentaa uusia verkostoja ja tutustua muihin alan toimijoihin sekä Suomessa että Euroopassa.


Tarjoasiko organisaatiomme työjaksopaikan asiantuntijalle
?

Tarvitseeko organisaatiosi apua esimerkiksi kestävyysasioiden kehittämisessä tai onko teillä käynnissä projekti, jossa kaivattaisiin tuoreita näkemyksiä? Pioneers into Practice -ohjelmaan sisältyy noin kuukauden mittainen työjakso, jonka aikana ohjelmaan osallistuvat asiantuntijat työskentelevät joko ulko- tai kotimaisessa organisaatiossa. Asiantuntija työskentelee organisaation itse määrittelemässä kestävyyteen tai ilmastoon liittyvässä projektissa 4–6 viikon ajan syys-lokakuussa. Kansainvälinen tai suomalainen asiantuntija tuo uutta osaamista ja ajattelua organisaatioon.

Samalla ohjelma tarjoaa mahdollisuuden laajentaa verkostoja Suomessa ja Euroopassa. Pioneeri osallistuu heille työjaksojen aikana järjestettävään ohjelmaan, joka sisältää mm. vierailuja ja ekskursioita. Ohjelmaan osallistuvat organisaatiot voivat kutsua pioneerejä ja muita vastaanottavia organisaatioita tutustumaan toimintaansa ja osallistua ohjelman aikana järjestettäviin verkostoitumistilaisuuksiin.

 

Kokemuksia isäntänä ja pioneerina toimimisesta:

Kimmo Rönkä toimi Isäntänä pioneereille Setelmenttiasunto Oy:ssä vuosina 2014–2017. Lue pioneerien työtehtävistä ja Kimmon kokemuksista tästä.

Johanna Kohvakka oli pioneerina ministeriössä Kyproksella. Lue Johannan kokemuksista tästä.

Cássia Ayres tuli Suomeen pioneeriksi Posintraan. Lue Cássian antoisasta kokemuksesta tästä.


Ota yhteyttä:

Maria Tiusanen
maria.tiusanen@tyrskyconsulting.fi
0504965355

Kati Berninger
kati.berninger@tyrskyconsulting.fi
040 879 8713

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirkko Kasanen
Toimitusjohtaja
puh +358 400 413 008

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Henkilötietoseloste