Koulutukset ja työpajat

Tyrskyn asiantuntijat kouluttavat julkisen hallinnon ja yritysten toimijoita säännöllisesti ajankohtaisista ympäristöaiheista. Koulutuksia järjestetään asiakkaiden tarpeiden mukaan ja niiden pituus vaihtelee yksittäisistä luennoista päivän kestäviin tilaisuuksiin. Koulutukseen voidaan sisällyttää myös työpajaosuus, jossa opittua syvennetään oman tekemisen kautta.

Esimerkiksi Vähähiilisyys -koulutuksemme on ollut hyvin suosittu.

Tyrsky järjestää ja fasilitoi työpajoja eri alojen asiantuntijoille ja sidosryhmille, kun tarkoituksena on koota yhteen tietoa ja herätellä uusia innovaatioita. Tyrsky järjestää asiantuntevasti myös muita sidosryhmätilaisuuksia.

Katipuhuu_ryhmatyo-300x181
Esimerkkejä hankkeistamme
Tyrsky-Konsultointi | Tyrsky Consulting
Talanoa-vuoropuheluiden fasilitointi
Tyrsky consulting
Kokonaisvaltaiseen valumavesien hallintaan liittyvän kansainvälisen työpajan fasilitointi
Referenssit
 • Keski-Suomen kuntalaisille, kunnille ja yrityksille suunnattujen ilmastoaiheisten työpajojen suunnittelu, fasilitointi ja raportointi. Keski-Suomen liitto, Maalaisjärkielämää-hanke. 2021.
 • Etätyöpajojen ja -kokouksien suunnittelu, järjestäminen ja tekninen fasilitointi useille hankkeille. 2020-.
 • Energiayhtiöiden strategioita koskevan verkkotilaisuuden moderointi englanniksi. Leave it in the Ground Initiative. 2020.
 • Kuntapäättäjille suunnatun Resurssiviisauden tiekarttaan (KARTE) kohti hiilineutraalia Kauniaista 2035 liittyvän työpajan suunnittelu, fasilitointi ja raportointi. Kauniaisten kaupunki. 2019.
 • Työpajojen fasilitointi ja raportointi Riistakonsernin strategiapäivillä, Luonnonvarakeskus. 2019.
 • Talanoa-vuoropuhelun vetäminen arktisessa ympäristöministerikokouksessa, ympäristöministeriö. 2018.
 • Eurocitiesin ympäristöfoorumin päivän vetäminen, Tampereen kaupunki. 2018.
 • Talanoa-vuoropuhelun pyöreän pöydän keskustelujen vetäminen, ympäristöministeriö. 2018.
 • Ravinteiden kierrätystä käsittelevän RAKI-Foorumin asiantuntijatyö: valmistelu ja raportointi, ympäristöministeriö. 2017.
 • Pioneers into Practice –asiantuntijavaihdon asiantuntijoiden valmennus ja valmennuksesta vastaaminen (Head Coach), Climate-KIC Knowledge and Innovation Community, Uudenmaan liitto. 2016.
 • Koulutuksia teemasta Kestävä yhdyskunta – kestävä rakentaminen, KIINKO. 2016
 • Luento Seinäjoen ammattikorkeakoulun vesitalouden erityisasiantuntijakoulutuksessa maatalouden vesiensuojelusta. 2015.
 • Pioneers into Practice -asiantuntijavaihdon asiantuntijoiden valmennus ja työpajojen fasilitointi, Climate-KIC -ohjelma, Uudenmaan liitto. 2015.
 • Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaan ohjelmaan liittyvän asiantuntijatyöpajan suunnittelu, vetäminen ja raportointi, ympäristöministeriö. 2015.
 • Kokonaisvaltaiseen valumavesien hallintaan liittyvän kansainvälisen työpajan suunnittelu, vetäminen ja raportointi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).  2015. Raportti työpajasta.
 • Useita koulutuksia vähähiilisyydestä aluekehitysohjelmissa ja hiilineutraalista Suomesta. Asiakkaita SYKLI, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kymenlaakson liitto sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.
 • Baltic Compact -hanke. Työpajan järjestäminen ja raportointi maatalouden vesitalouden hallinnasta ja vesiensuojelusta, MTT. 2014. Hankkeen raportti (englanniksi).
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Meeri Helminen
Toimitusjohtaja
puh +358 40 833 3383

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Henkilötietoseloste