Konsultointi

Tyrsky tarjoaa konsultointiapua ilmastoon ja kestävän kehitykseen liittyvissä teemoissa, hankevalmistelussa ja hankehallinnossa, sidosryhmäyhteistyössä sekä tiedeviestinnässä. Tarjoamme esimerkiksi kolme palvelukokonaisuutta, joiden tarkoituksena on auttaa asiakkaitamme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Räätälöimme myös mielellämme juuri sinulle sopivan kokonaisuuden liittyi se sitten kestävyyden kokonaistarkasteluun, jonkin sen osa-alueen syvälliseen analyysiin tai viestintään.

Tulevaisuuden yritys

Ilmastonmuutos muuttaa perusteellisesti bisneskäytäntöjä ja markkinoita tulevaisuudessa. Yritysten tulee hahmottaa jo nyt oma strateginen lähestymistapansa muutoksiin.

Tyrskyn asiantuntijat auttavat yrityksiä tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä, joita syntyy esimerkiksi energiajärjestelmän murroksesta, ilmaston lämpenemisestä ja sään ääri-ilmiöistä. Samalla autamme asiakkaitamme tunnistamaan ja käyttämään tulevaisuuden uusia mahdollisuuksia:

 • Uudet vähähiiliset tuotteet ja/tai palvelut
 • Päästöjä ja ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä vähentävät ratkaisut
 • Tehokkaammat toimintatavat

Tulevaisuuden yritys rakentaa toimintansa sellaisten tuotteiden ja palveluiden varaan, jotka pärjäävät vähähiilisessä yhteiskunnassa. Kilpailuetu syntyy liiketoiminnasta, jonka kehittämisessä on ennakoitu muuttuvaa ilmastoa ja sään ääri-ilmiöitä koko tuotantoketjussa.

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting
Ilmastonkestävä kunta

Kunnilla on käsissään monia avaimia suureen muutokseen ja tulevaisuuteen varautumiseen. Näiden toteuttaminen vaatii kuitenkin strategista suunnittelua ja osaamista.

Tyrskyllä on paljon kokemusta ilmastostrategiatyöstä sen kaikissa vaiheissa. Tehdään yhdessä Suomen kunnista ilmastonkestäviä! Tyrskyn osaamisen ytimessä:

 • Ilmastostrategian laadintaprosessin tuki
 • Päästölaskenta
 • Tiekartta ja toteutussuunnitelma
 • Seurannan suunnittelu
 • Toteutetun strategian arviointi ja päivitys
 • Sopeutumisstrategia tai sopeutumisen integrointi ilmastostrategiaan
Projektien valmistelun ja hallinnon tuki

Strateginen työ ja strategioiden toteuttaminen vaativat resursseja. Tyrskyn asiantuntijat auttavat kaikenlaisia toimijoita menestyksekkäiden projektien valmistelussa ja niiden toteuttamisessa aina hankesuunnitelmasta loppuraporttiin asiakkaiden tarpeiden mukaan. Meillä on vuosien kokemus:

 • Rahoitusinstrumenttien etsiminen
 • Suunnitelman kirjoittaminen
 • Kumppanien etsintä
 • Hankehallinto
 • Viestintä
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting
Esimerkkejä hankkeistamme
Tyrsky-Konsultointi | Tyrsky Consulting
Jätehuollon mahdolliset tulevaisuuspolut
tyrsky18
Technopolis Oyj:n ilmastotyön tukeminen
tyrsky15
Kauniaisten kaupungin ILME-ohjelman päivitystyö
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting
Pioneers into Practice –ohjelman hallinnointi
Referenssit
 • Waste hero -palvelun kehittäminen päivittäistavarakauppojen ruokahävikin vähentämiseksi. Espoon kaupunki & 6Aika Kestävien kaupunkien kumppanuusmalli KIEPPI -hanke. 2020–2021.
 • Yhdeksän Business Finlandin cleantech- ja biotalousohjeman arviointi. Business Finland. 2020–2021. Raportti englanniksi.
 • Selvitys ravinnekierrätyksen tulevaisuudesta kuntien toiminnassa ja ravinneneutraali kunta RANKU - toimintamallin tulevaisuudesta. Varsinais-Suomen ELY-keskus. 2020.
 • Pioneers into Practice -ohjelman hallinnointi sekä liiketoimintamallien kehittäminen. EIT Climate-KIC Knowledge and Innovation Community. Uudenmaan liitto. 2017–2020.
 • Nettopositiivisuus strategisen kehittämisen työkaluna. Pirkanmaan Jätehuolto Oy. 2020.
 • Kestävyystyön strateginen kehittäminen. Sweco Finland Oy. 2020.
 • Lausunto tulvariskin huomioimisesta asemakaavassa yhteistyössä Banafa Consulting Oy:n kanssa. Asianajotoimisto. 2020.
 • Strateginen ennakointi ja kehittäminen, Pirkanmaan Jätehuolto Oy. 2019.
 • Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen koordinoiman Horizon 2020 -
  hankehakemuksen menestyksekkään vaikuttavuuden ja viestintäsuunnitelman kirjoittaminen. 2018.
 • Tales by Trees -yrityksen tukeminen nettopositiivisuuden arvioinnissa ja kehittämisessä. 2017.
 • Kauniaisten kaupungin ILME-ohjelman (Ilmasto- ja energia-asioiden toteutusohjelma) päivitystyö. 2016–2017.
 • Technopolis Oyj:n ilmastotyön tukeminen ilmastoteeman raportoinnissa ja tavoitteiden asettamisessa sekä vähähiilisten palveluiden konseptoinnissa. 2016–2017.
 • Särkänniemen vastuuviestinnän kehittäminen. 2016.
 • Citycon Oyj:n ilmastotyön tukeminen. 2015.
 • Asiantuntijalausunto Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle innovaatioiden ja ilmastonmuutoksen torjunnan suhteesta neljällä alalla: rakennukset, liikenne, ruoka ja kansalaisten osallistuminen. 2015.
 • Sitran resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teeman työn tukeminen. 2015.
 • Merkittävä työpanos Suomen Lähienergialiiton Lähienergiatori-tapahtuman järjestämiseen. 2015.
 • Fiksu Kalasatama -yrityshankkeen valmistelu ja hankehakemuksen laatiminen, Forum Virium Helsinki. 2014.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Meeri Helminen
Toimitusjohtaja
puh +358 40 833 3383

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Henkilötietoseloste