Työpaketti 4: Taakanjako ja ohjauskeinot

Työpaketin tavoitteena on tuottaa tietopohjainen näkemys toimialojen välisestä taakanjaosta kuormituskattojen saavuttamiseksi. Käytännön tuotoksena on valikoituja toimialoja koskevia ohjauskeinoanalyysiin perustuvia ehdotuksia kannustin- ja sääntelyuudistuksista. Toimialat valitaan kuormituksen vähentämismahdollisuuksien perusteella. Mukaan nostetaan tarpeen mukaan toimialoja, jotka nykytilanteessa voivat kantaa perusteettoman raskasta taakkaa vesiensuojelutoimista.

Ohjauskeinoanalyysissä on kolme vaihetta:

  1. Kartoitetaan yleiset ja kullekin sektorille erityiset ravinnekuormituksen vähentämiseen vaikuttavat instrumentit ja keskeiset teknistaloudelliset mahdollisuudet toimialojen uudistamiseen. Kartoitus laaditaan tiiviissä yhteistyössä työpaketti kolmen kanssa niin, että kartoituksen tuloksia voidaan hyödyntää kuormituspotentiaalien arvioinnissa.
  2. Tuotetaan kaksi muutospolkua kutakin toimialaa kohti. Ensimmäinen muutospolku laaditaan elinkeinotoiminnan aiheuttamien haittojen minimoinnin näkökulmasta. Toinen muutospolku osoittaa, miten julkisella ohjauksella voisi olla mahdollista luoda kannustimet liiketoiminnan uusiutumiseen niin, että tuotannon ja kuormituksen välinen kytkentä heikkenee.
  3. Muutospolkuihin liitetään laadulliset asiantuntija-arviot taakanjaon oikeudenmukaisuuden toteutumisesta sekä hyvittävän oikeudenmukaisuuden mahdollisuuksista

Politiikka-analyysit toteutetaan vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Työpaketissa hyödynnetään aineistona hankkeessa toteutettuja sidosryhmäkeskusteluja ja järjestetään viidennen työpaketin kanssa muutospolkuihin ja taakanjakoon keskittyvä tilaisuus tai vaihtoehtoisesti useampia suppeita ryhmäkeskusteluja.

Työpaketti valmistuu alkuvuodesta 2023.

 

Työpaketin vetäjä:

Matti Salo (LUKE)

matti.salo@luke.fi

+358 50 4534261

 

 

Takaisin KATOT-etusivulle

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Liittymällä listalle hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
Lue aiemmat uutiskirjeemme »

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirjo Jantunen
Toimitusjohtaja
puh +358 44 276 7718

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Tietosuojaseloste