KATOT -hankkeen loppuraportti julkaistu

Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen taakanjako (KATOT) -hanke on tullut päätökseensä, ja hankkeen loppuraportti ”Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen keinoja”. on nyt julkaistu.  Lisäksi saatavilla on myös policy brief. KATOT -hankkeessa oli tarkoituksena arvioida suurimmat sallitut kuormitusmäärät eli kuormituskatot kolmelle merialueelle rannikkovesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Hankkeessa tehdyn mallinnuksen mukaan hyvää tilaa ei voida…

Lue lisää

REPAIRED -hankkeessa selvitetään tavaroiden korjauspalvelujen nykytilannetta sekä kehitetään ohjauskeinoja palvelujen saatavuuden edistämiseksi

Tavaroiden tuotanto- ja kulutustapamme, joka perustuu yhä uusien luonnonvarojen käyttöönottoon,  alati lisääntyvään kulutukseen ja tavaroiden käytöstä poistamiseen usein lyhyen käytön jälkeen, on osoittautunut ekologisesti kestämättömäksi. Lisäksi koronapandemia ja Ukrainan sota ovat osoittaneet raaka-aineiden ja uusien tuotteiden saatavuuden potentiaaliset ongelmat. Tavaroiden käyttöiän pidentäminen on yksi merkittävä keino kulutuksen aiheuttamien ympäristövaikutusten pienentämiseksi.  Korjaamisesta, korjauttamisesta ja korjauspalveluista on…

Lue lisää

Uusia työkaluja ilmastonmuutokseen varautumiseen ja sopeutumiseen Tampereen kaupunkiseudulla

tampereen raitiovaunu hämeenkadulla

Tyrsky antoi asiantuntijatukea juuri päättyneelle Sopeutuva kaupunkiseutu -hankkeelle, jonka tavoitteena oli ennakoida ilmastonmuutoksen riskejä ja parantaa Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan valmiuksia varautua ja sopeutua muuttuvaan ilmastoon.  Tyrsky kehitti tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun asiantuntijoiden kanssa juuri julkaistun sopeutumisen työkalupakin, joka tarjoaa seudun kunnille konkreettisia keinoja kehittää sopeutumistyötään. Asiantuntijamme kehittivät ja konseptoivat työkalupakkia kirjallisuudesta, asiantuntijakyselystä sekä työpajoissa…

Lue lisää

Pelikirja ja politiikkasuosituksia valmisteilla kuluttajakaupan kiertotalouden vahvistamiseksi

grey and white clothes in hangers

Tyrsky toteuttaa yhdessä Ethican, Propertan ja Y4 Worksin kanssa ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Kiertotalous kuluttajakaupassa -hankkeen, jossa pureudutaan erityisesti kolmeen sektoriin: a) vaatteet ja kodintekstiilit; b) urheiluvarusteet; c) kodinkoneet. Hankkeen aikana tehdään kiinteää yhteistyötä Kaupan liiton kanssa. Hankkeessa tuotetaan tietoa, ratkaisuja ja esimerkkejä käytettyjen tuotteiden myynnin, vuokrauksen sekä huolto- ja korjaustoiminnan istuttamisesta kaupan alan…

Lue lisää

Tampereen kaupunkiseutu varautuu ilmastoriskeihin: Sopeutuva kaupunkiseutu -hankkeessa ennakoidaan ja parannetaan sopeutumisvalmiutta

tampereen raitiovaunu hämeenkadulla

Sään ääri-ilmiöt ovat puhuttaneet viime aikojen ennätyshelteiden ja -sateiden myötä niin Suomessa kuin Euroopassakin. Miten kuumenevat kesät, lisääntynyt sadanta ja paikallisesti osuvat rajuilmat haastavat infrastruktuuria, ympäristöjä ja ihmisten terveyttä? Miten varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin?  Sopeutuva kaupunkiseutu -hankkeessa ennakoidaan ilmastonmuutoksen riskejä ja parannetaan Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan valmiuksia varautua ja sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Hankkeessa mm. laaditaan sopeutumiseen…

Lue lisää

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa -raportti: Sopeutumistoimia vauhditettava pysyvillä resursseilla ja osaamisen vahvistamisella

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on ollut viime vuosina kasvava teema Suomessa eri hallinnonaloilla. Juuri julkaistussa “Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa – nykytila ja kehitysnäkymät” -raportissa arvioidaan kansallisen sopeutumispolitiikan edistymistä sekä kartoitetaan toimenpiteitä sopeutumisen kehittämiseksi.   Raportin mukaan sopeutumistyötä on vahvistettava erityisesti alue- ja kuntatasolla, pysyviä resursseja sopeutumiseen liittyen on lisättävä ja osaamista eri sektoreilla vahvistettava. Lisäksi arviossa sopeutumistyön vahvistamiseksi…

Lue lisää

Väliarvointi: Vesiensuojelun tehostamisohjelma tuonut merkittävää lisäarvoa vesiensuojeluun

Tyrsky ja MDI Public Oy toteuttivat ympäristöministeriön hallinnoiman vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2023) väliarvioinnin sen ohjelmakauden puolivälissä. Arvioinnissa tarkasteltiin tehostamisohjelman ja sen teemojen vaikutuksia sekä arvioitiin tavoitteiden toteutumista. Lisäksi arvioitiin ohjelman viestintä- ja vuorovaikutustyötä sekä kiinnitettiin huomiota mahdollisiin oheisvaikutuksiin, kuten muutoksiin eri toimijoiden välisissä suhteissa. Vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta maailman tehokkain vesiensuojelija. Ohjelma pyrkii kohdentamaan…

Lue lisää

Ruokahävikkikokeilu: Yhteistyöstä voimaa kauppojen ja kotitalouksien ruokahävikin taklaamiseen

Juuri päättyneessä ruokahävikkikokeilussa todettiin, että hävikin vähentämisessä erityisesti yhteistyö eri toimijoiden välillä on avainasemassa, jotta hävikkiä saadaan vähennettyä mahdollisimman tehokkaasti. Hyvä esimerkki tämänkaltaisesta yhteistyöstä on hankkeessa syntynyt kumppanuus K-Market Kilon ja Kilonpuiston koulun välille. Hankkeessa havaittiin myös, että laajojen tulosten saavuttamiseksi tarvitaan koko kaupan alan yhteistyötä.  Tyrsky-Konsultointi pilotoi Waste Hero -hävikkiasiantuntijapalvelua Keran alueella Espoon kaupungin…

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutuksia Suomen näkökulmasta tarkasteleva selvitys julki

Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus -hankkeen tuloksena syntynyt selvitys ”Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus: Uhat ja varautuminen kokonaisturvallisuuden toimintamallissa” on julkaistu. Selvitys tarjoaa ilmastoturvallisuuden jäsennyksen, jota voidaan käyttää tukena ilmastonmuutoksen yhteiskunnan vakautta ja turvallisuutta uhkaaviin vaikutuksiin varautuessa. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä kokonaisturvallisuuden malli, joka auttaa ilmastouhkiin varautumisessa. Hankkeen mukaan tätä mallia tulisi työstää vastaamaan tarkemmin myös…

Lue lisää

Tyrsky mukana Pohjoismaisessa vapaaehtoista päästökompensaatiota koskevassa dialogissa

Pohjoismaisen ministerineuvoston ilmasto- ja ilmatyöryhmän (NKL) sekä ympäristö- ja talousryhmän (NME) rahoittama Pohjoismainen dialogi vapaaehtoisesta päästökompensaatiosta (The Nordic Dialogue on Voluntary Compensation) on juuri käynnistynyt. Tyrsky on mukana fasilitoimassa dialogia yhteistyössä kolmen ilmastonmuutokseen erikoistuneen asiantuntijayrityksen kanssa, jotka ovat Perspectives Climate Group, Carbon Limits ja Swedish Environmental Research Institute (IVL). Dialogin tarkoituksena on tuoda yhteen tärkeimmät pohjoismaiset…

Lue lisää