Uusia työkaluja ilmastonmuutokseen varautumiseen ja sopeutumiseen Tampereen kaupunkiseudulla

tampereen raitiovaunu hämeenkadulla

Tyrsky antoi asiantuntijatukea juuri päättyneelle Sopeutuva kaupunkiseutu -hankkeelle, jonka tavoitteena oli ennakoida ilmastonmuutoksen riskejä ja parantaa Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan valmiuksia varautua ja sopeutua muuttuvaan ilmastoon.  Tyrsky kehitti tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun asiantuntijoiden kanssa juuri julkaistun sopeutumisen työkalupakin, joka tarjoaa seudun kunnille konkreettisia keinoja kehittää sopeutumistyötään. Asiantuntijamme kehittivät ja konseptoivat työkalupakkia kirjallisuudesta, asiantuntijakyselystä sekä työpajoissa…

Lue lisää

Pelikirja ja politiikkasuosituksia valmisteilla kuluttajakaupan kiertotalouden vahvistamiseksi

grey and white clothes in hangers

Tyrsky toteuttaa yhdessä Ethican, Propertan ja Y4 Worksin kanssa ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Kiertotalous kuluttajakaupassa -hankkeen, jossa pureudutaan erityisesti kolmeen sektoriin: a) vaatteet ja kodintekstiilit; b) urheiluvarusteet; c) kodinkoneet. Hankkeen aikana tehdään kiinteää yhteistyötä Kaupan liiton kanssa. Hankkeessa tuotetaan tietoa, ratkaisuja ja esimerkkejä käytettyjen tuotteiden myynnin, vuokrauksen sekä huolto- ja korjaustoiminnan istuttamisesta kaupan alan…

Lue lisää

Tampereen kaupunkiseutu varautuu ilmastoriskeihin: Sopeutuva kaupunkiseutu -hankkeessa ennakoidaan ja parannetaan sopeutumisvalmiutta

tampereen raitiovaunu hämeenkadulla

Sään ääri-ilmiöt ovat puhuttaneet viime aikojen ennätyshelteiden ja -sateiden myötä niin Suomessa kuin Euroopassakin. Miten kuumenevat kesät, lisääntynyt sadanta ja paikallisesti osuvat rajuilmat haastavat infrastruktuuria, ympäristöjä ja ihmisten terveyttä? Miten varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin?  Sopeutuva kaupunkiseutu -hankkeessa ennakoidaan ilmastonmuutoksen riskejä ja parannetaan Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan valmiuksia varautua ja sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Hankkeessa mm. laaditaan sopeutumiseen…

Lue lisää

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa -raportti: Sopeutumistoimia vauhditettava pysyvillä resursseilla ja osaamisen vahvistamisella

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on ollut viime vuosina kasvava teema Suomessa eri hallinnonaloilla. Juuri julkaistussa “Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa – nykytila ja kehitysnäkymät” -raportissa arvioidaan kansallisen sopeutumispolitiikan edistymistä sekä kartoitetaan toimenpiteitä sopeutumisen kehittämiseksi.   Raportin mukaan sopeutumistyötä on vahvistettava erityisesti alue- ja kuntatasolla, pysyviä resursseja sopeutumiseen liittyen on lisättävä ja osaamista eri sektoreilla vahvistettava. Lisäksi arviossa sopeutumistyön vahvistamiseksi…

Lue lisää

Väliarvointi: Vesiensuojelun tehostamisohjelma tuonut merkittävää lisäarvoa vesiensuojeluun

Tyrsky ja MDI Public Oy toteuttivat ympäristöministeriön hallinnoiman vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2023) väliarvioinnin sen ohjelmakauden puolivälissä. Arvioinnissa tarkasteltiin tehostamisohjelman ja sen teemojen vaikutuksia sekä arvioitiin tavoitteiden toteutumista. Lisäksi arvioitiin ohjelman viestintä- ja vuorovaikutustyötä sekä kiinnitettiin huomiota mahdollisiin oheisvaikutuksiin, kuten muutoksiin eri toimijoiden välisissä suhteissa. Vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta maailman tehokkain vesiensuojelija. Ohjelma pyrkii kohdentamaan…

Lue lisää

Ruokahävikkikokeilu: Yhteistyöstä voimaa kauppojen ja kotitalouksien ruokahävikin taklaamiseen

Juuri päättyneessä ruokahävikkikokeilussa todettiin, että hävikin vähentämisessä erityisesti yhteistyö eri toimijoiden välillä on avainasemassa, jotta hävikkiä saadaan vähennettyä mahdollisimman tehokkaasti. Hyvä esimerkki tämänkaltaisesta yhteistyöstä on hankkeessa syntynyt kumppanuus K-Market Kilon ja Kilonpuiston koulun välille. Hankkeessa havaittiin myös, että laajojen tulosten saavuttamiseksi tarvitaan koko kaupan alan yhteistyötä.  Tyrsky-Konsultointi pilotoi Waste Hero -hävikkiasiantuntijapalvelua Keran alueella Espoon kaupungin…

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutuksia Suomen näkökulmasta tarkasteleva selvitys julki

Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus -hankkeen tuloksena syntynyt selvitys ”Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus: Uhat ja varautuminen kokonaisturvallisuuden toimintamallissa” on julkaistu. Selvitys tarjoaa ilmastoturvallisuuden jäsennyksen, jota voidaan käyttää tukena ilmastonmuutoksen yhteiskunnan vakautta ja turvallisuutta uhkaaviin vaikutuksiin varautuessa. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä kokonaisturvallisuuden malli, joka auttaa ilmastouhkiin varautumisessa. Hankkeen mukaan tätä mallia tulisi työstää vastaamaan tarkemmin myös…

Lue lisää

Tyrsky mukana Pohjoismaisessa vapaaehtoista päästökompensaatiota koskevassa dialogissa

Pohjoismaisen ministerineuvoston ilmasto- ja ilmatyöryhmän (NKL) sekä ympäristö- ja talousryhmän (NME) rahoittama Pohjoismainen dialogi vapaaehtoisesta päästökompensaatiosta (The Nordic Dialogue on Voluntary Compensation) on juuri käynnistynyt. Tyrsky on mukana fasilitoimassa dialogia yhteistyössä kolmen ilmastonmuutokseen erikoistuneen asiantuntijayrityksen kanssa, jotka ovat Perspectives Climate Group, Carbon Limits ja Swedish Environmental Research Institute (IVL). Dialogin tarkoituksena on tuoda yhteen tärkeimmät pohjoismaiset…

Lue lisää

Meeri Helminen Tyrskyn toimitusjohtajaksi

Tyrsky on nimittänyt Meeri Helmisen (FM, s. 1991) toimitusjohtajaksi 1.3.2021 alkaen Pirkko Kasasen siirryttyä eläkkeelle. Meeri siirtyi tehtävään CF-Opiskelijamessut Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Meeri on monialainen ympäristöasiantuntija, jolla on kokemusta pk-yritysten kehittämisestä ja johtamisesta. Hänen vahvuuksiaan ovat ihmisten johtaminen, rakennetun ympäristön kestävyyskysymykset, yritysvastuu sekä yhteiskehittäminen. ”Tyrsky on saavuttanut vahvan jalansijan erityisesti julkisen sektorin vaativissa ilmasto- ja…

Lue lisää

Ruokahävikkiä vähennetään kaupan ja koulun yhteistyöllä

K-Market Kilo ja Kilonpuiston koulu aloittivat yhteistyön, jossa tulevien viikkojen aikana koulun kotitalousluokat saavat käyttöönsä kaupassa syntynyttä hävikkiä. Tarkoituksena on valmistaa saaduista aineksista kokkisota-tyyppisesti erilaisia annoksia. Yhteistyön myötä noin 240 Kilonpuiston koulun oppilasta pääsee loppusyksyn aikana oppimaan uutta ruokahävikistä. Toiminta aloitetaan maanantaina 16.11. Euroopan jätteen vähentämisen viikon alkaessa ja jatkuu siihen asti kunnes jokainen Kilonpuiston…

Lue lisää