Tyrsky on nimittänyt Meeri Helmisen (FM, s. 1991) toimitusjohtajaksi 1.3.2021 alkaen Pirkko Kasasen siirryttyä eläkkeelle. Meeri siirtyi tehtävään CF-Opiskelijamessut Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Meeri on monialainen ympäristöasiantuntija, jolla on kokemusta pk-yritysten kehittämisestä ja johtamisesta. Hänen vahvuuksiaan ovat ihmisten johtaminen, rakennetun ympäristön kestävyyskysymykset, yritysvastuu sekä yhteiskehittäminen. “Tyrsky on saavuttanut vahvan jalansijan erityisesti julkisen sektorin vaativissa ilmasto- ja…

Lue lisää

K-Market Kilo ja Kilonpuiston koulu aloittivat yhteistyön, jossa tulevien viikkojen aikana koulun kotitalousluokat saavat käyttöönsä kaupassa syntynyttä hävikkiä. Tarkoituksena on valmistaa saaduista aineksista kokkisota-tyyppisesti erilaisia annoksia. Yhteistyön myötä noin 240 Kilonpuiston koulun oppilasta pääsee loppusyksyn aikana oppimaan uutta ruokahävikistä. Toiminta aloitetaan maanantaina 16.11. Euroopan jätteen vähentämisen viikon alkaessa ja jatkuu siihen asti kunnes jokainen Kilonpuiston…

Lue lisää

Espoon kaupunki ja Tyrsky-Konsultointi tiedottavat: Espoossa pilotoidaan tänä syksynä ruokakauppojen keinoja vähentää ruokahävikkiä. Mukana hävikkiruokakokeilussa on K-Market Kilo, jossa järjestetään hävikkipäivä lauantaina 10.10. klo 12–16. Kampanjapäivänä kerrotaan ruokahävikistä ja hävikin vähentämiseksi tehtävästä työstä. Asiakkaat saavat vinkkejä oman ruokahävikin taklaamiseksi, minkä lisäksi jaossa on myös kuluttajille suunnattu hävikkiruokaopas. Alkavassa kokeilussa Espoon kaupunki ja Tyrsky-Konsultointi Oy pilotoivat…

Lue lisää

Tyrsky on vuoden 2020 aikana järjestänyt useita etätyöpajoja ja webinaareja hyvällä menestyksellä. Vahvuutemme on ympäristöalan teemojen tuntemus yhdistettynä fasilitointikokemukseen ja tekniseen osaamiseen. Käytämme Zoom-alustaa, jossa on mahdollista jakaa osanottajat pienryhmiin työryhmätyötä varten. Voimme hyödyntää tukena myös muita verkkotyökaluja ihmisten osallistamiseksi. Osanottajia voi olla enimmillään 100. Järjestämme alustan, annamme teknistä opastusta ja tarjoamme kokeneita fasilitaattoreita avuksenne.…

Lue lisää

Tyrsky pilotoi Espoon kaupungin KIEPPI-hankkeessa Waste Hero -hävikkiasiantuntijapalvelua, joka kokoaa kaikki kauppojen ruokahävikkiä vähentävät toimenpiteet ensi kertaa yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Waste Hero -hävikkiasiantuntijapalvelussa ruokahävikkiä torjutaan yksittäisten ja satunnaisten toimien sijaan systemaattisella kaupan prosessien läpikäynnillä ja uusilla, innovatiivisilla toimintamalleilla. Ensisijainen tavoite palvelussa on ehkäistä hävikkiä ennen sen syntymistä ja optimoida hävikkiuhan alla olevien raaka-aineiden hyödyntäminen esimerkiksi jatkojalostamalla…

Lue lisää

Euroopan laajuinen Pioneers into Practice –ohjelma tarjoaa mahdollisuuden asiantuntijoille kouluttautua ja päivittää osaamista ilmasto– ja kestävyyskysymyksistä. Samalla organisaatiot eri puolilla Eurooppaa voivat tarjota työjaksopaikkoja ohjelmaan osallistuville asiantuntijoille. Ohjelman tavoitteena on vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin kehittämällä murrosajattelua sekä törmäyttämällä erilaisia asiantuntijoita ja tehtäviä.  Haluatko kuulla lisää ohjelmasta ja sen sisällöstä? Tai mietitkö olisiko Pioneers into Practice -ohjelma…

Lue lisää

  Pariisin ilmastosopimus vuodelta 2015 on kansainvälisen ilmastopolitiikan peruskivi ja viimeisin saavutus. Sopimuksessa rajataan ilmaston lämpeneminen kahteen celsiusasteeseen pyrkien 1,5 ºC lämpenemiseen. Sopimus on poikkeuksellinen siitä syystä, että siinä on velvoitteita kaikille valtioille. Maiden nykyiset päästösitoumukset ovat kuitenkin johtamassa yli kolmen asteen kuumenemiseen. Sopimuksen kannalta tärkeitä tulevia askeleita ovat kansallisten päästösitoumusten vahvistaminen ja toimeenpanosääntöjen viimeisteleminen.…

Lue lisää

Kiinnostavatko sinua ilmastoasiat ja kestävyys? Haluatko oppia systeemisistä innovaatioista ja kansainvälistyä? Haku Climate KICin Pioneers into Practice -asiantuntijavaihto-ohjelmaan on nyt auki!  Ilmastonmuutos vaatii uudenlaisia ratkaisuja ja uudenlaista ajattelua. Pioneers into Practice -ohjelma mahdollistaa ilmasto- ja kestävyysalan asiantuntijoille 4–6 viikon työjakson ulkomaisessa organisaatiossa syys-lokakuussa, syventää osaamista ilmastonmuutoksesta ja systeemisistä innovaatiosta sekä tarjoaa väylän tutustua eri alojen…

Lue lisää
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrskyllä on vahva asiantuntemus ilmastonmuutokseen sopeutumisen alalta ja tarjoamme siihen liittyviä palveluita. Haluatko syventää tietämystäsi aihepiiristä ja oppia ilmastoaineiston hyödyntämisestä työssäsi tai opinnoissasi?   Copernicus järjestää keväällä 2020 ilmaisen koulutuksen liittyen ilmastodatan käyttöön ja hyödyntämiseen. Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa käyttäjät Climate Data Store -palveluun ja kehittää ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvä tapaustutkimus, jossa hyödynnetään Climate Data Storen…

Lue lisää
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Euroopan unioni ollut keskeinen ilmastotoimija niin omalla alueellaan kuin kansainvälisesti jo 1990-luvulta lähtien. EU onkin usein toiminut ilmastotyön suunnannäyttäjänä. Unionin ilmastopolitiikan keskiössä on ilmastonmuutoksen rajoittaminen selvästi alle kahteen tai jopa 1,5 asteeseen Pariisin sopimuksen mukaisesti. EU:lla on yksi yhteinen päästötavoite koko unionin alueelle. Tavoitetta kohti pyritään päästövähennystoimilla sekä unioninlaajuisesti että jäsenvaltiokohtaisesti. Unionin ilmastopolitiikka vaikuttaa mitä…

Lue lisää