Yritysvastuuraportoinnin kenttä elää muutoksessa – 5 vinkkiä kaukonäköiseen ja vakuuttavaan raportointiin

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Yritysvastuuraportoinnista on hyötyä yritykselle kuin yritykselle, sillä hyvin laadittu raportti lisää sidosryhmien luottamusta ja auttaa yrityksen oman vastuullisuustyön kehittämisessä. Vastuullisuusraportoinnista tuli tämän vuoden alusta pakollista useimmille suurille* yrityksille EU:n direktiiviin perustuvan kirjanpitolain muutoksen myötä. Raportoidun tiedon esitystapa on yrityksille melko vapaa. Johdonmukaisesti seurattaviin tulosindikaattoreihin perustuva uudistus parantaa kuitenkin vastuullisuustyön vertailtavuutta sekä yritysten kesken, että kunkin…

Lue lisää

Mitkä ilmastoaloitteet – ja mitä väliä?

Jos suljet silmäsi ja ajattelet kansainvälistä ilmastopolitiikkaa, mieleen tulevat luultavasti YK:n vuotuiset ilmastokokoukset. Niissä maailman valtioiden edustajat neuvottelevat kansainvälisistä ilmastosopimuksista ja niiden toimeenpanosta. Kansainvälinen ilmastotyö voi kuitenkin olla paljon muutakin. Viime vuosien nouseva työkalu on ollut ilmastoaloitteet. Kansainvälisille ilmastoaloitteille (englanniksi international co-operative initiatives, ICI) on monia määritelmiä. Perusajatus on silti yksinkertainen: toimijat eri maista sitoutuvat…

Lue lisää