Kati Berninger
Hankkeet, julkaisut ja selvitykset

Kati Berninger

Hankkeet | Selvitykset | Julkaisut


Tärkeimmät hankkeet

→ 2011-2012. Sitran rahoittaman Lahdessa toimineen Uusvanha kyläyhteisö -hankkeen ympäristöasiantuntija ja projektikoordinaattori.
→ 2011-2012. EU-rahoitteinen Baltic Compass –hanke, politiikka-analyysien työpaketin Suomen yhteyshenkilö.
2010-2012. MMM:n rahoittamat hankkeet Lihaketjun läpinäkyvyys ja Vastuullisuuden jäljitettävyyden kehittäminen – esimerkkinä lihaketju. Lihateollisuuden tutkimuskeskus.  
2004-2009. Kestävän metsätalouden tutkimushankkeet Kanadassa Labrador Forest Management Model Integration Project ja Project TRIADE de Mauricie, Québec. UQAM.
1996-1998. UM:n rahoittama maaseudun kehittämisprojekti PRODEGA Boacossa Nicaraguassa. Finnagro Oy
1993-1995. UM:n rahoittama Meksikon metsä- ja puutalouden kehittämisprojekti. Helsinki University Knowledge Services.

 

Valikoidut selvitykset

Berninger, K. 2015. Kestävä ruoantuotanto tarvitsee märehtijöitä. Tyrsky-Konsultointi Oy. Järki-hankkeen tilaama selvitys. 34 s.
Van Breugel, C., Sand, H., Adenfelt, M., Engström, D., Stavlöv, U., Berninger, K., Mehammer, B.S. ja Møller, K. 2015. Locomotive business: How can large companies be the catalyst for SMEs in exporting cleantech? TemaNord 532/2015. 103 s.
Berninger, K. 2015. Ulkomaisia esimerkkejä luonnon monimuotoisuuden edistämisestä ja riistanhoidosta maatalousympäristössä. Tyrsky-Konsultointi Oy. Järki-hankkeen tilaama selvitys. 24 s.
Berninger, K. 2014. Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta. Tyrsky-Konsultointi Oy. Järki-hankkeen tilaama selvitys. 28 s.
Berninger, K. 2013. Totta vai tarua? Tieteellisesti perusteltuja vastauksia maatalouden ympäristöasioista esitettyihin väitteisiin. Järki-hanke. 25 s.
Osbeck, M., Berninger, K., Andersson, K., Kuldna, P., Weitz, N., Granit, J. & Larsson, L. 2013. Water Governance in Europe. Insights from Spain, the UK, Finland and Estonia. Report prepared for the All Party Committee on Environmental Objectives (Miljömålsdberedningen). Stockholm Environment Institute, Stockholm.
Berninger, K. 2013. Muutos vähähiiliseen yhteiskuntaan EU:n rakennerahastojen avulla 2014-2020. Ympäristöministeriö.
Berninger, K., Koskiaho, J. & Tattari, S. 2012. Constructed wetlands in Finnish agricultural environments: Balancing between effective water protection and multifunctionality. Baltic Compass Project Report. Helsinki. 29 p.
Berninger, K. 2011. Maatalouden ympäristötukijärjestelmien yleispiirteet ja vesiensuojelutoimepiteet eräissä EU-maissa ja Maatalouden ympäristötuen luonnon monimuotoisuustoimenpiteet eräissä EU-maissa.Teoksessa: Härjämäki, K. & Lundström, E. (toim.) TEHO-hankkeen raportteja, osa 4. Ss. 4-47, 48-93.

Julkaisut

Referoituja tieteellisiä artikkeleita

Berninger, K., Koskiaho, J. & Tattari, S. 2012. Constructed wetlands in Finnish agricultural environments: Balancing between effective water protection, multi-functionality and socio-economy. Journal of Water and Land Development 17(1): 19-29.

Berninger, K., Adamowicz, W., Kneeshaw, D. & Messier, C. 2010. Sustainable forest management preferences of interest groups in three regions with different levels of industrial forestry: an exploratory attribute-based choice experiment. Environmental Management 46(1): 117-133.

Berninger, K. & Kneeshaw, D. 2009. Forest value orientations and attitudes towards forestry of interest groups in three regions varying in importance of commercial forestry. International Journal of Sustainable Society 1(4): 391-408.

Berninger, K., Kneeshaw, D. & Messier, C. 2009. The role of cultural models in local perceptions of SFM – differences and similarities of interest groups from three boreal regions. Journal of Environmental Management 90: 740-751.

Berninger, K., Kneeshaw, D. & Messier, C. 2009. Effects of presenting forest simulation results on the forest values and attitudes of forestry professionals and other forest users in Central Labrador. Forest Policy and Economics 11: 140-147.

Berninger, K., Kneeshaw, D., Adamowicz, W. & Messier, C. 2009. Effects of showing forest simulation results on SFM preferences of forest users in Central Labrador. The Open Forest Science Journal 2: 9-16.

Messier, C., Tittler, R., Kneeshaw, D., Gélinas, N., Paquette, A., Berninger, K., Rheault, H., Meek, P. and Beaulieu, N. 2009. Implementation of the TRIAD zoning concept on a large forest management unit in central Quebec: experiences and results after 5 years of development. Forestry Chronicle 84(6): 1-12.

Berninger, K., Tapio, P., Lehtonen, M. & Willamo, R. 2008-9. Une approche centrée sur les problèmes pour les sciences de l’environnement. Environments 36(2): 1-18.

Berninger, K. 2007. Neljän intressiryhmän näkemyksiä Kaakkois-Suomen metsien hoidosta. Alue ja ympäristö 36(1):45-50.

Sturtevant, B., Fall, A., Kneeshaw, D., Simon, N., Papaik, M., Berninger, K., Doyon, F., Morgan, D. & Messier, C. 2007. A toolkit modeling approach for sustainable forest management planning: Achieving balance between science and local needs. Ecology and Society 12(2): 7. [online] URL:http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss2/art7/

Berninger, K. 2006. Millaisia teemoja ja painotuksia sisältyy kaakkoissuomalaisten mielestä kestävään metsätalouteen? Neljän intressiryhmän ajatuksia. Metsätieteen aikakauskirja 3: 399-410.

Berninger, K. & Pennanen, J. 1995. Heavy metals in perch (Perca fluviatilis) from two acidified lakes in the Salpausselkä esker area in Finland. Water, Air and Soil Pollution 81: 283-294.

Väitöskirja

Berninger, K. 2009. Local perceptions on sustainable forest management in three boreal regions. Thesis presented in partial fulfillment of the requiremen for the doctoral degree in Environmental Sciences. Université du Québec á Montréal. Available at: http://www.er.uqam.ca/nobel/r37674/fr/Berninger_Kati_thesis.pdf

Referoituja kirjan kappaleita

Berninger, K. 2010. An international comparison of public participation in forest policy and management. In: Meijer, J. and der Berg, A. (eds.) Handbook of Environmental Policy. Nova Publishers. Pp. 163-181.

Kirjoja

Berninger, K. 2018. Ravinteiden kierrätys Suomessa – Koskeeko asia minua? (PDF)

Berninger, K., Lovio, R., Temmes, A., Jalas, M., Kivimaa, P. & Heiskanen, E. 2017. Suomi seuraaville sukupolville – Taloudellisten murrosten käsikirja. Into Kustannus, Helsinki.

Tynkkynen, O. & Berninger, K. 2017. Nettopositiivisuus – Menestyvän ja vastuullisen liiketoiminnan uusi taso. Alma Talent, Helsinki. 171 p.

Berninger, K. 2012. Hiilineutraali Suomi. Gaudeamus, Helsinki. 182 p.

Berninger, K., Tapio, P. & Willamo, R. 1996. Ympäristönsuojelun perusteet. Gaudeamus, Helsinki. 389 p.

Referoimattomia artikkeleita

Berninger, K. 2012. Lihaketjun ympäristöindikaattoreiden kansainvälinen vertailu. Ympäristö ja Terveys 1: 70-77.

Berninger, K. 2010. Yritysten yhteiskuntavastuusta ja se raportoinnista Elintarvike ja terveys 7: 8-11.

Berninger, K. 2010. Suurin osa lihaketjun ympäristövaikutuksista syntyy alkutuotannossa Elintarvike ja terveys 7: 28-31.

Berninger, K. 2010. Alkutuotannon ympäristöindikaattoreita etsimässä – esimerkkejä lihaketjusta Elintarvike ja terveys 7: 22-27.

Teknisiä ja projektiraportteja

Berninger, K. 2015. Kestävä ruoantuotanto tarvitsee märehtijöitä. Tyrsky-Konsultointi Oy. Järki-hankkeen tilaama selvitys. 34 s.

Berninger, K. 2015. Rural water flow management: How to test and demonstrate new approaches, Report of an international stakeholder workshop held on June 16th 2015. Tyrsky-Konsultointi Oy.

Van Breugel, C., Sand, H., Adenfelt, M., Engström, D., Stavlöv, U., Berninger, K., Mehammer, B.S. ja Møller, K. 2015. Locomotive business: How can large companies be the catalyst for SMEs in exporting cleantech? TemaNord 532/2015. 103 s.

Berninger, K. 2015. Ulkomaisia esimerkkejä luonnon monimuotoisuuden edistämisestä ja riistanhoidosta maatalousympäristössä. Tyrsky-Konsultointi Oy. Järki-hankkeen tilaama selvitys. 24 s.

Runsten, S., Berninger, K., Heljo, J., Sorvali, J., Kasanen, P., Vihola, J. ja Uotila, U. 2015. Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys. Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin. Ympäristöministeriön raportteja 6/2015. Ympäristöministeriö, Helsinki. 80 s.

Berninger, K. 2014. Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta. Tyrsky-Konsultointi Oy. Järki-hankkeen tilaama selvitys. 28 s.

Berninger, K. 2014. Water Management and Water Protection in Agriculture- How to promote efficient methods with local co-operation. Tyrsky Consulting Ltd. Baltic Compact Project. 15 p.

Berninger, K. 2013. Totta vai tarua? Tieteellisesti perusteltuja vastauksia maatalouden ympäristöasioista esitettyihin väitteisiin. Järki-hanke. 25 s.

Osbeck, M., Berninger, K., Andersson, K., Kuldna, P., Weitz, N., Granit, J. & Larsson, L. 2013. Water Governance in Europe. Insights from Spain, the UK, Finland and Estonia. Report prepared for the All Party Committee on Environmental Objectives (Miljömålsdberedningen). Stockholm Environment Institute, Stockholm.

Berninger, K. 2013. Muutos vähähiiliseen yhteiskuntaan EU:n rakennerahastojen avulla 2014-2020. Ympäristöministeriö, Helsinki.

Penttilä, K., Kotro, J., Berninger, K., Lehtinen, K., Rahkio, M., Salonen, J., Jalkanen, L. & Timonen, A. 2012. Lihaketjun vastuullisuuden läpinäkyvyys ja jäljitettävyys – esimerkkinä sianlihan tuotantoketju. Katsaus nykytilaan ja tulevaisuuteen. MTT Raportteja 58.

Berninger, K., Koskiaho, J. & Tattari, S. 2012. Constructed wetlands in Finnish agricultural environments: Balancing between effective water protection and multifunctionality. Baltic Compass Project Report. Helsinki. 29 p.

Berninger, K. 2011. Maatalouden ympäristötukijärjestelmien yleispiirteet ja vesiensuojelutoimepiteet eräissä EU-maissa. Teoksessa: Härjämäki, K. & Lundström, E. (toim.) TEHO project reports, part 4. Ss. 4-47.

Berninger, K. 2011. Maatalouden ympäristötuen luonnon monimuotoisuustoimenpiteet eräissä EU-maissa Teoksessa: Härjämäki, K. & Lundström, E. (toim.) TEHO project reports, part 4. Ss. 48-93.

Berninger, K, Schulman, A., Poltimäe, H. & Peterson, K. 2011. Report on implementability of agri-environmental targets in Finland. Baltic Compass Project Report. 18 p.

Fall, A., Surtevant, B., Fortin, M.-J., Papaik, M., Doyon, F., Morgan. D., Berninger, K. & Messier, C. 2010. A practical approach for comparing management strategies in complex forest ecosystems using meta-modelling toolkits. Sustainable Forest Management Network Research Note No. 56.

Berninger, K. 2009. Collaborative modeling and social learning – how to engage local people in the development and use of decision-making tools. Sustainable Forest Management Network Research Note No. 45.

Berninger, K. 2007. Attitudes des trois groupes d’intérêt sur les forêts et la foresterie en Mauricie. Rapport pour le projet TRIADE.

Berninger, K. 2007. Forest attitudes and preferences of five interest groups in Central Labrador. Report for the Labrador Forest Management Model Integration Project.

Berninger, K. 2003. How to assess environmentally beneficial effects of projects in EU Regional Development Programmes. Ministry of the Environment, Helsinki Finland. 19 p.

Berninger, K. & Sjöblom, L. 2001. Espoon ympäristön tila 2000. Espoon ympäristölautakunnan julkaisuja 6/2001. Espoon ympäristölautakunta, Espoo. 55 s.

Berninger, K. 1999. EU:n aluekehitysohjelmien ympäristöindikaattorit Suomessa Suomen ympäristö 345. Suomen ympäristökeskus Helsinki. 53 s.

Berninger, K. 1995. Energia ja muuttuva ympäristölainsäädäntö. Teollisuuden energialiitto, Helsinki. 148 s.

Berninger, K. 1995. Arboles caídos y árboles muertos en pie en inventario forestal. Informes Técnicos 32.

Acuerdo de Cooperación en Materia Forestal entre México y Finlandia. Helsinki & México. 25 p.

Alajärvi, P., Berninger, K., Ríos R., Tuomasjukka, T., Viitanen, J. & Ylijoki, K. 1995. Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola SICODESI 2.0. Acuerdo de Cooperación en Materia Forestal entre México y Finlandia. Manuales y guías No 11.

Berninger, K. 1994. Identificación y consideración de especies y biotopos importantes en planeación de manejo forestal. Informes Técnicos 23. Acuerdo de Cooperación en Materia Forestal entre México y Finlandia. Helsinki & México. 25 p.

Berninger, K. 1994. Lista anotada de especies de flora y fauna silvestre terrestre amenazadas, en bosque templado de coníferas o de pino-encino. Informes Técnicos 30. Acuerdo de Cooperación en Materia Forestal entre México y Finlandia. Helsinki & México. 155 p.

Junikka, L. & Berninger, K. 1994. Biodiversidad en los bosques de coníferas en la región de Cofre de Perote, Veracruz. Informes Técnicos 24. Acuerdo de Cooperación en Materia Forestal entre México y Finlandia. Helsinki & México. 32 p.

Berninger, K. 1993. Waste waters from small-scale cotton textile dyeing in Tamil Nadu Southern India as an environmental problem. M.Sc. thesis. University of Helsinki, Department of Limnology and Environmental Protection. 84 p.

Berninger, K. & Willamo, R. 1993. Ympäristönsuojelun perusteet. YMPS 1.1. – Part I. Ympäristönsuojelun luentomoniste N:o 1. Heösingin yliopisto, Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos. 138 s.

Berninger, K., Mikkola, K. & Wikberg, A. 1993. The First Training Course on Land-use Management in Arid and Semi-arid Africa. Järvenpää 10-28 May 1993. Course Report. Forestry Training Programme. FTP Report 1993: 27. Helsinki. 220 p.

Attila, M., Heikura, P., Jahnukainen, K., Malinen, S., Niikkonen, T. & Pekkola, S. 1991. Ympäristöystävällistä hotelli- ja ravintolatoimintaa. Hotelli- ja ravintolaneuvosto r.y. 54 p.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Liittymällä listalle hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
Lue aiemmat uutiskirjeemme »

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Pirjo Jantunen
Toimitusjohtaja
puh +358 44 276 7718

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Tietosuojaseloste