Talanoa-vuoropuheluiden fasilitointi

Tyrsky-Konsultointi | Tyrsky Consulting

Talanoa on perinteinen Tyynen valtameren saarilla käytettävä käsite, joka tarkoittaa osallistavaa vuoropuhelua. Talanoan tarkoituksena on luoda kunnioitusta ja luottamusta myös kiistanalaisissa kysymyksissä tarjoamalla ilmapiiri, jossa ketään ei syyllistetä. YK otti lähestymistavan käyttöön ilmastoneuvotteluissa. Tyrsky fasilitoi Talanoa-vuoropuheluita kolmessa ympäristöministeriön järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa vuoden 2018 aikana. Keskusteluiden yhteenvetoja käytettiin valmistelemaan Suomen virallista puheenvuoroa YK:n ilmastokokouksessa. Osallistuimme…

Lue lisää

Selvitys Suomessa tehtyjen puhdistamolietetutkimusten tuloksista

Puhdistamolietettä voidaan hyödyntää maatalouden kierrätettyjen ravinteiden lähteenä. Tyrsky tarkasteli jo päättyneitä sekä käynnissä olevia tutkimusprojekteja ja laati yhteenvetoraportin hankkeiden tuloksista. Selvityksessä tunnistettiin uusia tutkimustarpeita ja muodostettiin suosituksia ohjauskeinoista. Ympäristöministeriö hyödyntää raporttia päättäessään mihin aiheisiin rahoitusta kohdennetaan ravinteiden kierrätyksen edistämistä koskevassa ohjelmassa.

Lue lisää

Ilmastoaloitteet haltuun

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky teki selvityksen Suomen strategisesta asemoinnista maailmanlaajuisessa ilmastotoimintaohjelmassa, joka tuo yhteen hallituksia, yrityksiä ja muita organisaatioita tekemään käytännön ilmastotekoja. Selvityksessä analysoitiin sitä, miten Suomi valmistautuu Pariisin sopimuksen toimeenpanoon, ja ehdotettiin, millä keinoin Suomi voisi tukea kansainvälisiä ilmastoaloitteita, jotka ovat virallisten hallitustenvälisten neuvotteluiden ulkopuolella. Tyrsky teki ehdotuksen kehikosta, jonka avulla aloitteita voidaan arvioida, ja laati tiekartan,…

Lue lisää