Fosfori on tärkeä maatalouden ravinne, jota voidaan kierrättää jätevesistä. Kierrättämisen tiellä on kuitenkin monenlaisia esteitä. Tyrsky arvioi Euroopassa käytössä olevia ohjauskeinoja, joilla edistetään ravinteiden kierrätystä, analysoi niiden soveltuvuutta Suomeen sekä laati ehdotuksen Suomessa sovellettavista ohjauskeinoista. Lisäksi olimme vastuussa hankkeen sidosryhmäyhteistyöstä ja tiedotuksesta. Selvitys vahvisti fosforin kierrätyksen kansallista tietopohjaa päätöksentekijöitä varten.

Lue lisää