Uudet ilmastosääntelyn keinot ja ilmastolain vahvistaminen (UUSILMA)

Tyrsky hoiti muiden tehtävien ohella UUSILMA-hankkeen vuorovaikutusta ja viestintää. Hankkeen aikana toteutettiin kaksi työpajaa, joista ensimmäinen käsittely hiilibudjetteja ja toisen aiheena oli kompensaatiot ilmastolain keinona. Työpajojen tavoitteena oli kerätä tietoa ja asiantuntijanäkemyksiä sekä tuoda eri alojen asiantuntijoita yhteen yhteiskehittämisen hengessä. Tyrsky toteutti hankkeen tiedotusta yhdessä hankeryhmän kanssa. Hankkeen aikana julkaistiin kolme blogikirjoitusta, joista Tyrskyn asiantuntijat…

Lue lisää

Jäteveden sisältämän fosforin talteenotto ja kierrättäminen

Fosfori on tärkeä maatalouden ravinne, jota voidaan kierrättää jätevesistä. Kierrättämisen tiellä on kuitenkin monenlaisia esteitä. Tyrsky arvioi Euroopassa käytössä olevia ohjauskeinoja, joilla edistetään ravinteiden kierrätystä, analysoi niiden soveltuvuutta Suomeen sekä laati ehdotuksen Suomessa sovellettavista ohjauskeinoista. Lisäksi olimme vastuussa hankkeen sidosryhmäyhteistyöstä ja tiedotuksesta. Selvitys vahvisti fosforin kierrätyksen kansallista tietopohjaa päätöksentekijöitä varten.

Lue lisää