Technopolis Oyj:n ilmastotyön tukeminen

Technopolis tarjoaa toimisto- ja coworking-tiloja 1 600 yrityksen 50 000 työntekijälle kuudessa maassa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Tyrsky tuki työllään Technopoliksen kestävän kehityksen päällikköä ilmastoteeman raportoinnissa ja tavoitteiden asettamisessa mm. kansainvälisellä benchmarkingselvityksellä sekä vähähiilisten palveluiden konseptoinnissa.

Lue lisää