Kokonaisvaltaiseen valumavesien hallintaan liittyvän kansainvälisen työpajan fasilitointi

Tyrsky consulting

Tyrsky suunnitteli ja fasilitoi kansainvälisen työpajan kokonaisvaltaisesta valumavesien hallinnasta Jurmalassa, Latviassa. Työpajan tarkoituksena oli koota yhteen alan toimijoita ja löytää yhteisiä tavoitteita ja tarpeita sekä edistää tutkijoiden ja muiden alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena oli myös kehittää tutkimustulosten sovellettavuutta ja löytää uusia tapoja työskennellä eri sidosryhmien kanssa. Tyrsky raportoi työpajan tulokset, joita SLU hyödynsi kokonaisvaltaisen valumavesien…

Lue lisää