Jätehuollon mahdolliset tulevaisuuspolut

Pirkanmaan Jätehuolto pyrkii edelläkävijäksi. Tyrsky auttoi yritystä ennakoimaan jätehuollon tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita sekä määrittelemään keinoja, joiden avulla haasteisiin voidaan vastata. Autoimme yhtiötä tunnistamaan tärkeimpiä muutosajureita ja tulevaisuuspolkuja liittyen mm. lainsäädäntöön, markkinoihin ja teknologiaan.

Lue lisää