Kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman 2022 väliarviointi

Tyrsky toteutti Kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman 2022 väliarviointia varten sidosryhmänäkemysten ulkopuolisen arvioinnin yhdessä Akordi Oy:n kanssa. Koko sidosryhmäraportti julkaistiin itse väliarvioinnin raportin liitteenä ja sen tuloksia käytettiin arvioinnin osana. Eri sektoreita edustavien sidosryhmien näkemyksiä sopeutumisesta ja sen etenemisestä kerättiin valtakunnallisella kyselyllä ja alueellisissa sidosryhmätyöpajoissa. Arvioinnin tuloksena syntyi viisi suositusta toiminnan kehittämiseksi: Ilmastovaikutuksia ja niihin sopeutumista tulee tarkastella…

Lue lisää