Tyrsky-Konsultointi | Tyrsky Consulting

Biokaasu on uusiutuva energianlähde, minkä takia biokaasulaitoksia rakennetaan lisää ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Biokaasulaitokset ovat kuitenkin johtaneet rehevöitymistä aiheuttavien ravinteiden huomattavaan lisääntymiseen Itämeren alueen vesistöissä. Tyrsky keräsi yhteen riskinarvioinnin tulokset maaraporteista ja laati tiivistelmän Policy Briefiin, joka sisältää biokaasulaitosten käsittelyjäännöksen käsittelymenetelmät, lainsäädännölliset puitteet, riskit, kiertotalouden ratkaisusuosituksia sekä parannuksia, joita tarvitaan biokaasulaitosten ympäristövaikutusten arviointiin ja…

Lue lisää