Tyrsky konsultointi Tyrsky Consulting

Baltic Sea Action Groupin Järki-hankkeiden tavoitteena on parantaa maatalouden vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta samalla varmistaen turvallisen, kestävän ja kannattavan ruoantuotannon. Tyrsky laati selvityksen, johon koottiin kansainvälisiä esimerkkejä maatalouden vesiensuojelusta sekä ravinteiden ja lannan hallinnasta ja käsittelystä. Selvitys tarjosi arvokasta tietoa lukuisille suomalaisille maatalousalan toimijoille sekä ideoita suomalaisen maatalouden ympäristötukiohjelman kehittämistä varten.

Lue lisää