Maria Tiusanen

Maria Tiusanen

Konsultti (FM)

EsittelyKuvaNeliö

YHTEYSTIEDOT

maria.tiusanen@tyrskyconsulting.fi

+358 50 4965355

ASIANTUNTIJUUS

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
Kiertotalous
Kestävä kehitys
Sidosryhmäyhteistyö
Verkkofasilitointi

Marialta löytyy monipuolista osaamista ympäristötieteiden eri osa-alueilta, mutta erityisesti ilmastokysymykset ovat hänen vahvinta aluettaan. Ilmastoasioista Maria on kerryttänyt kokemusta muun muassa ilmastonmuutosta ja luonnonsuojelualueita käsitelleen pro gradu -tutkielmansa ja järjestökokemuksen kautta. Helsingin yliopistosta ympäristöekologiksi valmistunut Maria on opiskellut myös muun muassa kehitysmaatutkimusta ja ympäristöhallintoa sekä monitieteisiä opintoja Islannin yliopistossa.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Meeri Helminen
Toimitusjohtaja
puh +358 40 833 3383

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Henkilötietoseloste