Amica Dristig

Amica Dristig

Nuorempi konsultti (FM)

Amica Dristig

YHTEYSTIEDOT

amica.dristig@tyrskyconsulting.fi

ASIANTUNTIJUUS

Ilmastonmuutoksen vaikutukset
Resurssitehokkuus
Kestävä kehitys

Amica on maantieteilijä (FM), jonka tutkinnon keskipisteessä olivat ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien alueelliset vaikutukset. Kiinnostus energia-alan mahdollisuuksiin ja sen vaikutuksiin ilmastonmuutoksen hillinnässä johti pro gradu -tutkielmaan älykkäästä lämmityksestä. Hän on myös opiskellut globaalia kehitystutkimusta ja resurssitehokkuutta. Pohjoismaiden välisen yhteistyön lisäksi Amicaa kiinnostaa hiilineutraalius, kestävä kehitys ja resurssitehokkuus.

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Tyrsky-Konsultointi

Meeri Helminen
Toimitusjohtaja
puh +358 40 833 3383

Kati Berninger
Tutkimusjohtaja
puh +358 40 879 8713

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@tyrskyconsulting.fi.
Tyrsky-Konsultointi Oy | Y-tunnus: 2602934-6 | Facebook | Henkilötietoseloste