Mitä jokaisen on hyvä tietää Pariisin ilmastosopimuksesta?

  Pariisin ilmastosopimus vuodelta 2015 on kansainvälisen ilmastopolitiikan peruskivi ja viimeisin saavutus. Sopimuksessa rajataan ilmaston lämpeneminen kahteen celsiusasteeseen pyrkien 1,5 ºC lämpenemiseen. Sopimus on poikkeuksellinen siitä syystä, että siinä on velvoitteita kaikille valtioille. Maiden nykyiset päästösitoumukset ovat kuitenkin johtamassa yli kolmen asteen kuumenemiseen. Sopimuksen kannalta tärkeitä tulevia askeleita ovat kansallisten päästösitoumusten vahvistaminen ja toimeenpanosääntöjen viimeisteleminen.…

Lue lisää