Mitä jokaisen päättäjän olisi hyvä tietää EU:n ilmastopolitiikasta?

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Euroopan unioni ollut keskeinen ilmastotoimija niin omalla alueellaan kuin kansainvälisesti jo 1990-luvulta lähtien. EU onkin usein toiminut ilmastotyön suunnannäyttäjänä. Unionin ilmastopolitiikan keskiössä on ilmastonmuutoksen rajoittaminen selvästi alle kahteen tai jopa 1,5 asteeseen Pariisin sopimuksen mukaisesti. EU:lla on yksi yhteinen päästötavoite koko unionin alueelle. Tavoitetta kohti pyritään päästövähennystoimilla sekä unioninlaajuisesti että jäsenvaltiokohtaisesti. Unionin ilmastopolitiikka vaikuttaa mitä…

Lue lisää