Mitkä ilmastoaloitteet – ja mitä väliä?

Jos suljet silmäsi ja ajattelet kansainvälistä ilmastopolitiikkaa, mieleen tulevat luultavasti YK:n vuotuiset ilmastokokoukset. Niissä maailman valtioiden edustajat neuvottelevat kansainvälisistä ilmastosopimuksista ja niiden toimeenpanosta. Kansainvälinen ilmastotyö voi kuitenkin olla paljon muutakin. Viime vuosien nouseva työkalu on ollut ilmastoaloitteet. Kansainvälisille ilmastoaloitteille (englanniksi international co-operative initiatives, ICI) on monia määritelmiä. Perusajatus on silti yksinkertainen: toimijat eri maista sitoutuvat…

Lue lisää

Pioneers into Practice tarjoaa mahdollisuuden kansainväliseen kokemukseen

Pioneers into practice: asiantuntijavaihto vähähiilisen yhteisön rakentajana

Ilmastonmuutos vaatii uudenlaisia ratkaisuja ja uudenlaista ajattelua. Pioneers into Practice –ohjelma (PiP) tarjoaa asiantuntijoille mahdollisuuden koulutukseen ja työjaksoon ulkomaisessa organisaatiossa. Suomalaiset organisaatiot saavat mahdollisuuden kouluttaa omia asiantuntijoitaan ja ottaa vastaan ulkomaisia asiantuntijoita. Ohjelmassa tärkeitä ovat uudenlaiset ratkaisut ja murrosajattelu sekä eri alojen asiantuntijoiden ja eri sektoreiden törmäyttäminen. Pioneers into Practice –ohjelma on osa euroopanlaajuista Climate-KICiä…

Lue lisää

Selvitys: Suomen tulee vahvistaa rooliaan kansainvälisissä ilmastoaloitteissa

Suomen tulee vahvistaa rooliaan kansainvälisissä ilmastoaloitteissa. Se onnistuu, mikäli aloitteisiin suhtaudutaan nykyistä suunnitelmallisemmin ja niitä myös arvioidaan säännöllisesti, todetaan ympäristöministeriön Tyrsky-Konsultoinnilta tilaamassa tuoreessa selvityksessä. Selvitys tarkastelee Suomen strategista asemointia kansainvälisten ilmastoaloitteiden kentässä ja tunnistaa tapoja, joilla Suomi voi tukea aloitteita ja Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa tehokkaammin. Kansainväliset ilmastoaloitteet kokoavat toimijoita eri maista edistämään käytännön ilmastotoimia. Aloitteiden…

Lue lisää