Tyrsky mukaan kansainväliseen asiantuntijaverkosto Tenderioon

Tyrsky-konsultointi | Tyrsky Consulting

Kansainvälisten kumppanien etsiminen hankevalmistelun tiukoissa aikarajoissa on usein haastavaa. Tenderio on uusi suljettu verkkopalvelu kansainvälisten tarjouspyyntöjen etsimiseen ja tarjousten valmisteluun. Sen jäsenille tarjotaan laajan eurooppalaisen asiantuntijaverkoston palveluja tarjouksien kirjoittamiseen ja tarvittavien partnerien löytämiseen. Tyrsky kuuluu tähän asiantuntijaverkostoon ja voi nyt palvella asiakkaitaan entistäkin tehokkaammin kansainvälisten yhteyksien luomisessa ja kansainvälisten hankkeiden valmistelutyössä. Tenderio -palvelua johtaa slovakialainen Pedal Consulting. Tenderio.com

Lue lisää