Tyrsky löysi innostavia esimerkkejä vesiensuojeluun, ravinteiden hallintaan ja lannan käsittelyyn

Suomalainen tapa suojella vesiä ja hallita ravinteita on vain yksi monista mahdollisista. Euroopasta ja Yhdysvalloista löytyy kiinnostavia malleja vaihtoehtoisista toimintatavoista. Esimerkiksi Tanskassa typen hallinta perustuu tiukkaan sääntelyyn ja kirjanpitoon. Ruotsissa taas tuetaan viljelijöitä rahallisesti, jotta he voivat hankkia typpisensorit työkoneisiinsa. Typpisensorin avulla lannoitus voidaan mitoittaa paljon tarkemmin, sillä ravinteiden tarve saattaa vaihdella huomattavastikin eri peltolohkojen…

Lue lisää