Tyrskyn Tynkkynen neuvonantajaksi Sitraan

Oras Tynkkynen

Tyrskyn vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen on nimitetty niin ikään vanhemmaksi neuvonantajaksi Sitraan. Hänen tehtävänään on tukea Sitran resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teeman työtä. Aiemmin Tynkkynen on toiminut resurssiviisauden ja hiilineutraaliuden parissa mm. valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja eduskunnan ympäristö- ja tulevaisuusvaliokuntien varapuheenjohtajana. Hän hoitaa neuvonantajan tehtävää kansanedustajan toimen ohessa. Tyrsky tarjoaa…

Lue lisää